Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda Week 25

Celdelingsonderzoek als wapen tegen antibiotica-resistentie
woensdag 19 juni 10.00 uur

Promotie Biologie
Celdeling in de staafvormige bacterie Escherichia coli wordt geïnitieerd door het op tubiline lijkende eiwit FtsZ. Het polymeriseert in een ring tegen de celenvelope in het midden van de cel. Uit vergelijking van het proteolytische patroon van envelope-gebonden FtsZ en oplosbaar FtsZ bleek een bepaalde aminozuurvolgorde belangrijk voor de interactie met de celenvelope. Het belang van deze aminozuurvolgorde voor de celdeling is onderzocht door een puntmutatie aan te brengen. Uit de studie van Koppelman blijkt dat het gemuteerde FtsZ wel een ringstructuur kan vormen, maar dat de cellen met dit gemuteerde FtsZ niet meer in staat zijn om te delen. Dit betekent dat de manier waarop FtsZ zich aan de celenvelope bindt van belang is voor het celdelingsproces.
Door een beter begrip van het celdelingsproces zal het op den duur mogelijk zijn om de groei van bacteriën op een andere manier te remmen dan met de bestaande antibiotica. Dit is van groot belang, aangezien de toename van antibioticaresistentie met aids vergelijkbare sociale en economische gevolgen heeft. Mw. C.M. Koppelman: Interaction of the cell division protein FtsZ with the Escheridia coli inner membrane. Promotoren zijn prof. dr. N. Nanninga en dr. T. den Blaauwen.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Afwezig op vrijdagen

Deel: ' Celdelingsonderzoek als wapen tegen antibiotica-resistentie '
Lees ook