TNO

Perskamer

Centraal punt voor ondersteuning gentherapie biedt voordelen - Belangrijk voor ontwikkeling en toepassing gentherapie
27 maart 2000

Een centraal punt voor de productie van klinisch proefmateriaal, zogenoemde "vectoren", ten behoeve van klinische gentherapie en ander biotechnologisch onderzoek. zou o.a. door schaalvoordelen een stimulans betekenen voor onderzoek op dit gebied in Nederland. Onderzoek dat nodig is om effectiever en doelmatiger behandelwijzen te ontwikkelen voor ziekten die tot op heden niet of slecht behandelbaar zijn. Bovendien bevordert zo'n centrale faciliteit het ondernemingsklimaat voor deze sector.

Deze conclusie trekt TNO Preventie en Gezondheid uit Leiden uit een onderzoek naar de haalbaarheid van een centrale faciliteit dat is uitgevoerd onder onderzoekers en bestuurders van (academische) ziekenhuizen, universiteiten, fondsenwervende instellingen en onderzoeksinstituten. Het onderzoek is gedaan op verzoek van minister Borst van VWS die vandaag, 27 maart 2000, het onderzoeksrapport ontvangt uit handen van W.R.F. Notten, directeur TNO Preventie en Gezondheid.

Tussenstap Centraal Loket als bemiddelaar
TNO merkt in het rapport op dat voor een centrale faciliteit een investeringsbedrag gemoeid is van tussen ƒ 10 en ƒ 20 miljoen. Daarom wordt voorgesteld om in eerste instantie en op korte termijn tot een centraal loket te komen, dat naast verstrekking van advies ook ondersteuning kan verlenen bij het beschikbaar krijgen van vectoren bij (inter)nationale commerciële instellingen. Het centrale loket kan ook plannen uitwerken om tot een centrale faciliteit te komen.

Gentherapie
Gentherapie maakt een geweldige ontwikkeling door. Om gentherapie te kunnen bedrijven heb je zogenoemde vectoren nodig. Met behulp van deze vectoren kan een (therapeutisch) gen in bepaalde lichaamscellen worden ingebracht, waarna deze de benodigde werkzame bestanddelen kunnen produceren. Bijvoorbeeld om een kwaadaardig tumor te bestrijden. Productie van vectoren die voldoen aan de kwaliteitseisen voor klinische toepassing is zeer kostbaar. De kosten en toegankelijkheid voor de onderzoekers dienen echter zo aantrekkelijk mogelijk te zijn, om het gebruik van vectoren in klinisch onderzoek laagdrempelig te maken. Bij een goede productiebezetting, zoals in een centrale faciliteit, kan er tegen lagere kosten geproduceerd worden.
Centrale Faciliteit clustert bedrijvigheid
De centrale faciliteit kan door de adviserende functie en het tegen lagere kosten produceren van vectoren, nieuwe en bestaande bedrijven stimuleren binnen het terrein van de biotechnologie en life-sciences. Bij een efficiënte en effectieve aanpak kan dit tot een aantrekkelijke stimulans voor gentherapie in Nederland leiden, met een uitstraling ver daarbuiten.

.
Meer informatie:
TNO Preventie en Gezondheid

Contactpersoon:
Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
Telefoon 015 269 49 75

June Vasconcellos

Telefoon 015 269 49 05

Fax 015 262 73 35
E-mail pressinfo@tno.nl

Postbus 6050
2600 JA, DelftDeel: ' Centraal punt ondersteuning gentherapie biedt voordelen '
Lees ook