Gemeente Hoogeveen

Centraal punt voor zorg & dienstverlening

Voor zorgvragen eerst naar Lokaal Loket

Sinds begin 2000 heeft Hoogeveen een centraal punt voor zorg & dienstverlening: het Lokaal Loket. In het Lokaal Loket is zoveel mogelijk informatie beschikbaar over allerlei diensten die worden aangeboden voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. U kunt er terecht met vragen en verzoeken. Het loket verstrekt de gewenste informatie of bemiddelt zo nodig naar de gevraagde dienst.

Veel instellingen en instanties bieden diensten aan voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. Zoveel zelfs, dat soms moeilijk te vinden is waar u het best terecht kunt voor zorg of dienstverlening.

Eerst naar Lokaal Loket

In het Lokaal Loket zijn veel diensten direct verkrijgbaar of aan te vragen. U kunt eens rustig praten over wat er te kiezen valt of direct op het goede spoor worden gezet, met informatie over of aanmelding bij de juiste instantie.

Alle diensten op een rij

U kunt bij het Lokaal Loket onder meer een beroep doen op de volgende diensten en voorzieningen:
* verpleging en verzorging

* voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten
* ouderenadviseur

* maaltijdvoorziening

* klussendienst

* steunpunt mantelzorg (voor mensen met vragen/knelpunten in de zorg voor anderen in de naaste omgeving)

* gezondheidswijzer

* Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (o.a. oppas, sociaal contact, rouwbegeleiding, thuishulp bij stervenden)
* Meer Bewegen voor Ouderen (gymnastiek, volksdansen, sport & spel, T'ai Chi)

* individuele hulpverlening

* opbouwwerk en cultureel werk

* informatie & advies (o.a. over belastingen, uitkeringen, leren, wonen, invullen formulieren)

Meer weten?

Het Lokaal Loket is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch ook bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is Lokaal Loket, Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen, telefoon 231313, fax 265850, e-mail zorgloket@welzijnswerk-hoogeveen.nl .


Deel: ' Centraal punt voor zorg & dienstverlening in Hoogeveen '
Lees ook