Centrale Bank weerspreekt berichtgeving EenVandaag en SP-Kamerlid


‘Voldoende dekking herverzekeringen Antillen’

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG, 20171103 -- De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kan naar eigen zeggen op grond van haar geheimhoudingsplicht geen informatie verstrekken over individuele instellingen, zoals verzekeraar Ennia, waarover door het Nederlandse tv-programma EenVandaag van de omroep AvroTros en het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wordt gesteld dat de ‘dekkingsgraad’ beneden alle peil zou zijn en dat verzekerden op Sint Maarten na orkaan Irma het ergste moeten vrezen.

Tegenover het Antilliaans Dagblad verklaart de CBCS: "Wel kan de Centrale Bank aangeven dat zij op wekelijkse basis contacten heeft met alle verzekeraars die windstormdekkingen hebben afgesloten op de Bovenwinden en risico’s hebben afgedekt die schade hebben geleden als gevolg van de recente natuurrampen Irma en Maria.”

De CBCS, die momenteel onder leiding staat van president-ad interim Alberto ‘Chos’ Romero, laat verder aan deze krant weten: "Ook heeft de Centrale Bank tot nu toe geen klachten van getroffenen ontvangen dat hun schades niet afgehandeld worden door hun verzekeraar.”

De CBCS voorts: "Uit preliminaire informatie waarover de Centrale Bank beschikt blijkt vooralsnog dat de verzekeraars over voldoende herverzekeringsdekking beschikken. Herverzekeraars hebben reeds geldsommen aan verzekeraars overgemaakt om schades af te wikkelen.”

Deze verklaring per e-mail van de top van de CBCS in Scharloo wijkt sterk af van de beweringen van EenVandaag-verslaggever Floris Prenger, namelijk dat ‘de dekkingsgraad van Ennia in het geding is’.

Lees verder op:
https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/16615-genoeg-dekking-herverzekeringen


Deel: ' Centrale Bank weerspreekt berichtgeving EenVandaag en SP-Kamerlid '
Lees ook