expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Voortijdig schoolverlaten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
21 mei 1999

CENTRALE ROL VOOR GEMEENTEN BIJ VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

Grote gemeenten krijgen een centrale rol bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten door risicojongeren. Hiervoor is 48 miljoen beschikbaar. Dit geld kunnen gemeenten inzetten voor een aanpak die het best past bij de situatie ter plaatse. Voorwaarde is dat gemeenten een plan maken waarin ze streefcijfers aangeven en een relatie leggen met andere beleidsterreinen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten moeten de samenwerking bevorderen tussen scholen, jeugdzorg, arbeidsvoorziening, politie en justitie, het lokale bedrijfsleven en gemeentelijke diensten om gezamenlijk het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Als er belemmeringen zijn in wet- en regelgeving die een dergelijke operationele uitwerking door de gemeenten in de weg staat, neemt de rijksoverheid die belemmeringen weg.

Dit is de belangrijkste maatregel die is aangekondigd in het .Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten. waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Minister Hermans en staatsecretaris Adelmund (OCenW) zullen het plan naar de Tweede Kamer sturen. Om voortijdig schoolverlaten te verminderen zijn op drie terreinen maatregelen nodig. Ten eerste is preventie binnen het onderwijs van belang, ten tweede een sluitend systeem van melding en registratie en ten derde de aanpak van specifieke problemen rond risicojongeren in grote steden. In het Regeerakkoord was het terugdringen van voortijdig schoolverlaten al aangekondigd. In totaal is 61 miljoen beschikbaar om het beleid te realiseren daarvan gaat 48 miljoen naar de grote steden, 12 miljoen naar de regionale meld- en coördinatiefunctie en 1 miljoen naar monitoring.

RVD, 21.05.1999

21 mei 99 15:58

Deel: ' Centrale rol voor gemeenten bij voortijdig schoolverlaten '
Lees ook