Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 19-11-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 154

CENTRUM BEELDCULTUUR: VAN DER PLOEG KIEST VOOR ROTTERDAM.

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is onder voorwaarden bereid om voor het Las Palmas gebouw in Rotterdam te kiezen als meest geschikte locatie voor een Internationaal Centrum voor Foto, Film en Media Cultuur. Van der Ploeg geeft de betrokken instellingen en de gemeente Rotterdam tot 15 maart 2000 de gelegenheid om een nadere invulling te geven aan de inhoudelijke, bestuurlijke en financiële onderbouwing van het centrum. Dat zal dan gebeuren in de vorm van een subsidieaanvraag in het kader van de Cultuurnota 2001-2004. Met dit laatste komt hij tegemoet aan de kanttekeningen van de Raad voor Cultuur en van het Bureau Twijnstra Gudde dat voor een dergelijk complex plan meer voorbereidings- en uitwerkingstijd een absolute voorwaarde is.

De staatssecretaris heeft dit vandaag in een brief aan de vijf betrokken instellingen laten weten. Deze instellingen zijn het Nederlands Foto Instituut, het Nationaal Foto Archief, V2, het Nationaal Fotorestauratie Atelier en het Nederlands Film Museum. Aan het vervolgtraject verbindt Van der Ploeg een aantal randvoorwaarden die te maken hebben met de financiële onderbouwing van het plan. Zo laat de staatssecretaris weten dat een verhoging van de rijksbijdrage niet meer dan ten hoogste enkele miljoenen zal bedragen waarbij hij ervan uitgaat dat dit gepaard gaat met een forse verhoging van het aantal fysieke en virtuele bezoekers.

In zijn advies van 4 november 1999 heeft de Raad voor Cultuur aangegeven dat een viertal deelgebieden van het Las Palmas-plan nog nader gepreciseerd zouden moeten worden. Dat zijn 1. de meerwaarde van het samengaan van de verschillende disciplines; 2. de uitwerking van de nieuwe organisatievorm; 3. het bouwtechnische concept
4. de uitwerking van de landelijke netwerkstructuur.

De staatssecretaris schrijft dat hij op de eerste twee vragen van de projectgroep Las Palmas inmiddels een nadere toelichting heeft gekregen. Dit plan geeft inzicht in de inhoudelijke missie en vertaling naar vier de hoofdcomponenten of functies, nl. de museale-, publieks-, laboratorium- en platformfunctie. De uiteindelijke organisatiestructuur dient volgens Van der Ploeg garanties te bieden voor de dynamiek tussen de betrokken partners, voor een duidelijk waarneembaar profiel en samenwerkingverband binnen de netwerkstructuur en voor een ambitieus publieksbereik.

Geen afbreuk aan Amsterdamse plannen

Op uitnodiging van de staatssecretaris heeft de gemeente Amsterdam plannen voorgelegd voor de sectoren film, fotografie en nieuwe media. Volgens Van der Ploeg lenen deze plannen zich bij uitstek voor netwerksamenwerking op deze gebieden. In Amsterdam ligt het zwaartepunt op de disciplinegewijze versterking van de infrastructuur met voldoende mogelijkheden tot onderlinge samenwerking. Las Palmas biedt een nieuw instituut met een nieuw uitgangspunt, gebaseerd op een aansprekende synergie tussen de disciplines, aldus de staatssecretaris in zijn brief.

Deel: ' Centrum beeldcultuur van der ploeg kiest voor Rotterdam '
Lees ook