Universiteit van Utrecht

Faculteit Rechten en faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Centrum voor Omgevingsrecht opgericht

Versterking van het bestuurskundig en juridisch onderzoek gericht op een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Dat is het doel van het nieuwe Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS, dat op 16 december 1998 is opgericht door de Faculteiten Rechten en Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. De oprichting van het centrum past in het universitaire beleid om het milieuonderzoek te stimuleren, te bundelen en beter te presenteren.

Het nieuwe onderzoekscentrum brengt expertise bijeen op nagenoeg alle terreinen binnen het ruimtelijk- en milieurecht, inclusief de volkenrechtelijke en Europeesrechtelijke aspecten daarvan, de milieukunde en het recht van de zee. Het in 1986 opgerichte NILOS (Netherlands Institute for the Law of the Sea) gaat in het centrum op, maar behoudt voorlopig zijn naam.

Initiatiefnemer en directeur van dit centrum is prof. Chris Backes, hoogleraar milieurecht. Door de oprichting van dit centrum ontstaat een voor Nederland uniek samenwerkingsverband tussen de milieukunde en het milieurecht. Ook in onze buurlanden is een dergelijke combinatie van disciplines niet zo gauw te vinden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van het Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/NILOS: Achter Sint Pieter 200, 3512 HR Utrecht, tel. (030) 253 7527

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Centrum voor Omgevingsrecht Universiteit Utrecht opgericht '
Lees ook