Gemeente Houten


Centrum Werk & Inkomen Nieuwegein opent deuren

23/03/99

Donderdag 1 april a.s. gaat het Centrum Werk & Inkomen Nieuwegein open. Dit centrum is gevestigd in het arbeidsbureau aan de Zoomstede in Nieuwegein. Inwoners van de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein kunnen hier terecht voor inschrijving als werkzoekende, het zoeken naar een baan en voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering van de uitvoeringsinstellingen CADANS, GAK, GUO, SFB, of van een bijstandsuitkering van de gemeente. Dit alles aan één loket! In september wordt het Centrum Werk & Inkomen officieel geopend.

Werk boven uitkering
Het motto van het Centrum Werk & Inkomen is ' Werk boven uitkering'. Het vinden van een baan staat voorop. Doordat alle samenwerkende organisaties op één locatie zitten, worden personen die komen voor een aanvraag van een uitkering direct in contact gebracht met mogelijkheden om (weer) aan werk te komen. Bij het Centrum Werk & Inkomen zijn bijvoorbeeld het arbeidsbureau en uitzendbureaus betrokken.

Hoe verloopt de inschrijving?
De cliënt krijgt een gesprek over de kansen op de arbeidsmarkt en wordt zo mogelijk verwezen naar vacatures van het arbeidsbureau of van uitzendbureaus. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de kansmeter, die vanaf 1 januari 1999 landelijk verplicht is. Met deze kansmeter wordt het perspectief van een werkzoekende gemeten: hoe groot is de kans om met diens beroep, scholing, werkervaring en persoonlijke kwalificaties aan de slag te komen? Door de samenwer-king in het Centrum voor Werk & Inkomen wordt de overlap van vragen van de verschillende deelnemende organisaties kleiner. Het Centrum Werk & Inkomen is laagdrempelig: de klant kan zonder afspraak terecht voor inschrijving, advies en informatie of het bekijken van vacatures.
Ook mensen die al werk hebben, maar zich oriënteren op een andere baan zijn van harte welkom!

Bijstandsuitkering gemeente
Personen, die een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen, houden hun contactpersoon bij de gemeente. Voor informatie over werk en verlenging van het bewijs van inschrijving als werkzoekende zijn zij voortaan aangewezen bij het Centrum Werk & Inkomen Nieuwegein en omstreken. Personen die een bijstandsuitkering willen aanvragen, doen dat bij het Centrum Werk & Inkomen. Eerst wordt dan gekeken naar de mogelijkheden om een baan te vinden. Mocht dit niet direct lukken dan worden de eerste gegevens opgenomen voor een aanvraag van een bijstandsuitkering. De verdere afhandeling van deze aanvraag gebeurt bij de gemeente. Men krijgt daar dan een contactpersoon. Aanvragen voor bijzondere bijstand kunnen alleen bij de gemeente worden ingediend.

Werkloosheidsuitkering uitvoeringsinstellingen
Personen die een uitkering aanvragen bij één van de uitvoeringsinstellingen CADANS, GAK, GUO of SFB moeten zich inschrijven bij het Centrum Werk & Inkomen Nieuwegein en omstreken, waar ook de aanvraag voor een werkloosheidsuitkering plaatsvindt.

Voordelen van het Centrum Werk & Inkomen voor de cliënt zijn: meer persoonlijke aandacht, betere begeleiding naar werk en meer organisaties op één plek.

Voordelen van het centrum Werk & Inkomen voor de deelnemende organisaties zijn:
betere doorverwijzingsmogelijkheden, verbeterde samenwerking en afstemming tussen verschil-lende deelnemende organisaties en gebruik maken van elkaars ervaringen en kennis.

Openingstijden
Het Centrum Werk & Inkomen is iedere werkdag geopend tussen 9.00 en
17.00 uur. Tot 16.00 uur kan men zich inschrijven. Geïnteresseerden kunnen gewoon binnenlopen. Een afspraak hoeft niet gemaakt te worden.

Centrum voor Werk & Inkomen Nieuwegein en omstreken Zoomstede 2
Postbus 678

3430 AR Nieuwegein
Telefoon: 030 - 602 61 00.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Centrum Werk & Inkomen Nieuwegein opent deuren '
Lees ook