NIVEL persbericht

NIVEL PERSBERICHTENSERVICE


17 januari 2000


NIVEL ontvangt IS0-9001 certificaat


Deze week is aan het NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) een ISO-9001 certificaat uitgereikt. Dit certificaat heeft betrekking op de kerntaak van het NIVEL: het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg. De feestelijke uitreiking vormt de bekroning van een intensief proces waarin alle procedures rond de kwaliteitswaarborging van het onderzoek voor de buitenwereld inzichtelijk en toetsbaar zijn gemaakt.


De motivering om een ISO-certificaat te verwerven komt rechtstreeks voort uit de werkzaamheden die het NIVEL in de gezondheidszorg uitvoert. Al jarenlang is onderzoek naar de kwaliteit van de gezondheidszorg een van de speerpunten van het NIVEL-werkprogramma. Zo wordt bijvoorbeeld ten behoeve van de komende Leidschendamconferentie (24 en 25 mei 2000) per sector van de gezondheidszorg een overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken in de kwaliteitswaarborging. Op een gegeven moment realiseerde het NIVEL zich dat het eigenlijk merkwaardig is als een onderzoeksinstituut uitspraken doet over de mate waarin gezondheidszorginstellingen zich onderwerpen aan externe kwaliteitstoetsing, wanneer het zelf niet kan laten zien dat de eigen kwaliteitsborging goed in orde is. Natuurlijk neemt het NIVEL al deel aan de gebruikelijke kwaliteitstoetsing in de wetenschappelijke wereld, bijvoorbeeld door deel te nemen in visitaties die door de KNAW worden uitgevoerd, maar dat is een beperkte toetsing. In aanvulling hierop maakt het ISO-certificaat nu duidelijk dat ook de waarborging van de kwaliteit van het onderzoeksproces zelf goed is geregeld. Hierdoor hebben de vele opdrachtgevers van het NIVEL, maar ook degenen die door het NIVEL worden onderzocht de garantie dat het onderzoek bij het NIVEL in goede handen is.


De toekenning van het certificaat ISO 9001 maakt ook zichtbaar dat het NIVEL niet alleen zijn standaardprocedures goed op orde heeft (dat wordt geregeld via het ISO 9002 certificaat), maar daarboven ook systematisch werkt aan innovatie in het onderzoeksproces. In dat opzicht was het moment van uitreiking van het certificaat door Certiked (het certificatie-instituut voor de kennisintensieve dienstverlening) goed gekozen. Deze week trok het gehele instituut zich terug om gezamenlijk te werken aan de uitdagingen van de nieuwe eeuw. Voor het NIVEL betekent dat de verdere ontwikkeling naar een kenniscentrum voor de gehele gezondheidszorg, gebruik makend van nieuwe media als internet.


Informatie: Mw Prof. dr. J. Bensing, tel. 030 - 27 29 700, email: j.bensing@nivel.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Certificaat voor onderzoeksinstituut Gezondheidszorg NIVEL '
Lees ook