DLV-Adviesgroep

DLV Projecten Diensten Nieuws Zoeken

Certificaathouders wijzen voorstellen commissie af

Donderdagmiddag j.l. heeft een vergadering van certificaathouders plaatsgevonden.
Het bestuur van de Stichting Administratie Kantoor had een aantal voorstellen - ontwikkeld met en getoetst door externe deskundigen - voorgelegd.

De voorstellen waren gericht op:

- Meer flexibiliteit in de huidige verhandelingsvoorwaarden
- Een verkoopmogelijkheid bieden voor ex-werknemers die hun certificaten moeten verkopen, maar in de huidige interne markt tegen de vastgestelde handelsprijs geen koper kunnen vinden
- Een mogelijke verplichte verkoop - over 2 jaar eerst toe te passen - voor ex-werknemers die komende tijd hun certificaten intern niet kunnen of willen verkopen.

Het was spijtig dat in verhouding weinig zittende medewerkers aanwezig waren. In totaal was ca. 60% van de certificaten vertegenwoordigd.

Tijdens de discussie bleek dat tegen een aantal onderdelen zwaarwegende bezwaren bestonden, met name tegen de verkoopplicht voor ex-werknemers over 2 jaar en de dan eenzijdig door het bestuur van de Stichting AK vast te stellen prijs.

De overweging van het bestuur om aan degenen, die willen en moeten verkopen, een uitweg te bieden, wogen niet op tegen de bezwaren.

De voorstellen voor benoeming van enkele voorgedragen bestuursleden werden vervolgens ook niet overgenomen.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor zal zich beraden op de ontstane situatie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Certificaathouders DLV wijzen voorstellen commissie af '
Lees ook