Gemeente Leiden

15 februari 2000

Fons Delemarre

071-516 50 55

Certificaten voor vaders en moeders

Donderdagavond 17 februari 2000, 19.00 uur, reikt wethouder Hans Baaijens (Onderwijs) certificaten uit aan 29 ouders van leerleerlingen van openbare basisschool de Viersprong. Adres: Timorstraat 15, Leiden.

De certificaten sluiten de oudercursus af die door ouders van de Viersprong is gevolgd. Samen met leerlingen van de Viersprong zal de wethouder het uitreiken voor zijn rekening nemen.

Oudercursus
Openbare basisschool de Viersprong besteedt veel aandacht aan contacten met ouders, omdat het schoolteam ervan overtuigd is dat ouders en school elkaar hard nodig hebben. Om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen -met name bij de rol die de ouders kunnen spelen bij de ondersteuning van het onderwijs aan hun kinderen- heeft de Viersprong een Nederlandstalige moedercursus en een Turkse en Marokkaanse vadercursus opgezet. De cursussen besteden met name aandacht aan het mogelijk maken van participatie van ouders, ook van allochtone ouders. Daarom wordt er ook veel aandacht besteed aan de culturele achtergrond van de deelnemers en de gevoeligheid die het balanceren tussen culturen per definitie met zich mee brengt.

Doelstelling van de cursus is het bespreken van verschillen tussen de eigen opvoeding van de ouders (meestal niet in Nederland) en de opvoeding die zij hier aan hun eigen kinderen geven. Invalshoek daarbij is vanzelfsprekend de wijze waarop de opvoeding van de kinderen gevolgen heeft voor het onderwijs.

De cursus bestond o.a. uit de volgende onderdelen.
* Het meer op elkaar afstemmen van de opvoeding thuis en de opvoeding op school

* Discussiëren met en adviseren van ouders m.b.t. de opvoeding van kinderen

* Het verschil in verwachtingspatronen tussen school en ouders dichter bij elkaar te brengen. Over het algemeen verwachten allochtone ouders een zeer grote bijdrage van de school aan de opvoeding van hun kinderen, terwijl de meeste scholen dit eerder een verantwoordelijkheid van de ouders zelf vinden.

Ook zeer concrete onderwerpen als 'straffen en belonen', 'tv kijken' (welke programma's juist wél), 'aandacht geven' (positief/negatief) komen in de cursussen aan de orde. Daarnaast kunnen de deelnemende ouders ervaringen uitwisselen en zo van elkaar leren.

Meer informatie:
Talea van der Wal, directeur openbare basisschool de Viersprong, 071-522 11 27

Deel: ' Certificaten voor vaders en moeders in Leiden '
Lees ook