CFA Nederland lanceert Handvest voor de Nederlandse financiële sector


Nederlandse afdeling van 's werelds grootste vereniging van professionals in de financiële industrie viert vijftienjarig bestaan en doet een aanzet voor een samenhangende visie voor de toekomst

AMSTERDAM, 20140526 -- CFA Nederland, een non-profit organisatie voor financiële professionals, viert maandag haar vijftiende verjaardag. Na de oprichting in 1999 is de vereniging hard gegroeid en telt nu meer dan 700 leden. Daar komen jaarlijks zo’n 100 leden bij, terwijl de overkoepelende organisatie CFA Instituut wereldwijd meer dan 120,000 leden heeft die de principes van ethiek, educatie en professionalisme omarmen. De groei van de organisatie brengt toenemende verplichtingen met zich mee in de maatschappelijke discussie omtrent de toekomst van de financiële sector. Met haar Handvest voor de Nederlandse financiële sector geeft CFA Nederland een aanzet tot een samenhangende visie voor de toekomst.

De Nederlandse financiële sector is cruciaal als motor van de economie. Zij heeft een belangrijk aandeel in onze werkgelegenheid en maakt internationaal concurreren mogelijk. Het is daarom van belang dat er meer oog komt voor de kansen die de huidige crisis biedt om de financiële sector sterker, bestendiger en vooral meer onderscheidend te maken. Een duidelijke visie voor de toekomst ontbreekt echter veelal in de huidige discussie.

CFA Nederland is van mening dat de Nederlandse financiële sector moet terugkeren naar versterkte kernwaarden op basis van vijf centrale principes. Een cultuuromslag van binnenuit is noodzakelijk om publiek vertrouwen te herwinnen en een versterkte bijdrage te leveren aan economische groei. Door hierin internationaal voorop te lopen kan Nederland met een onderscheidend imago en meer kleinschalige diversiteit als financieel kennis intensief land sterker uit de crisis komen.

Het Handvest bevat vijf principes:
  1. Ethiek moet aantoonbaar centraal komen te staan
  2. De structuur van de sector moet meer op kleinschaligheid en specialismen gericht worden
  3. Lange termijn klantbelangen moeten de overhand krijgen
  4. Variabele beloning kan een toekomst hebben
  5. Onderkennen van onderscheidend vermogen in strategisch duurzaamheidsbeleid
Hilko de Brouwer, Voorzitter van CFA Nederland zegt: "Voor ons land geldt dat de crisis hier relatief hard heeft toegeslagen met onder andere de nationalisatie van banken. Wij vinden dat er een terugkeer moet plaatsvinden naar versterkte kernwaarden op basis van de vijf centrale principes. We willen ons met het Handvest ook duidelijk mengen in het maatschappelijk debat met andere partijen". Hij voegt daaraan toe: "Er bestaat een gat tussen het formuleren van financiële behoeften door klanten en hoe die geïnterpreteerd worden door de sector. In de kern moet de communicatie over de toegevoegde waarde van de bestaande financiële infrastructuur en de transparantie over de geboden dienstverlening centraal staan. Dat vereist een inspanning aan beide kanten, maar met name de sector zelf kan hier veel verbeteren". Jacco Heemskerk, Vice voorzitter van CFA Nederland vult aan: "De Nederlandse tak van het CFA Instituut heeft het initiatief genomen tot het Handvest, maar het is de bedoeling dat meer landen met een eigen versie volgen. We worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door de andere wereldwijd actieve verenigingen. We vergeten dat wel eens, maar de financiële sector in Nederland is voor veel landen een voorbeeld. Wij zitten hier op enorme bedragen aan pensioengeld en hebben een voortrekkersrol als gaat om bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid en kostentransparantie". De verjaardag van CFA Nederland en de lancering van het Handvest valt deze maand samen met het internationale thema van CFA Institute: ‘Putting Investors First’. Zo wordt er vandaag tevens een Nederlandse versie gepubliceerd van de ‘Rechten van de Belegger’. Er vond een kick-off evenement plaats op 1 mei in New York en Chicago en in meer dan 50 steden over de hele wereld worden activiteiten georganiseerd en komen leden bijeen. In Amsterdam werd deze maand door CFA Nederland in samenwerking met het Amsterdam Institute of Finance een “Future of Finance” symposium georganiseerd met als doel de discussie over de zingeving binnen de sector verder gestalte te geven. ***Einde bericht***

Deel: ' CFA Nederland lanceert Handvest voor de Nederlandse financiële sector '
Lees ook