CFO

CFO bepleit ingreep in nieuwe topsalarissen directies zorgsect

De CFO CNV-bond in de zorgsector heeft in brandbrieven aan minister dr. E. Borst-Eilers van VWS en voorzitter prof. dr. W. Lemstra van de NVZ, vereniging van ziekenhuizen maatregelen bepleit om de gewijzigde salarisstructuur voor leden van directieraden te blokkeren.

In 'Het Financieele Dagblad' van heden, 4 oktober 2001, wordt melding gemaakt van de woede van de minister over de stijging van de directiesalarissen in de gehele zorgsector, bij monde van directeur-generaal Zorg van VWS, de heer P. van Lieshout. De directiesalarissen gaan in veel gevallen met 40% omhoog. De CFO CNV-bond onderschrijft de ontstemming van mevrouw Borst over dit besluit.

De CFO vindt de voorbereiding van een wet tot openbaarheid van topinkomens een goede eerste stap, maar niet voldoende. De CFO is van mening dat in een periode waarin nog steeds grote arbeidsmarktkrapte voor zorgpersoneel bestaat, werknemers eerder recht hebben op een loonstijging dan leden van directieraden van zorginstellingen.

Openbaarheid inkomens
De CFO verzoekt de minister met klem niet alleen openbaarheid van inkomens af te dwingen, maar ook met spoed maatregelen te treffen om de ontwikkeling m.b.t. de topsalarissen in de zorg te keren. Mede gelet op de onrust die door de gewijzigde inkomensstructuur voor directieleden onder het personeel van de instellingen wordt veroorzaakt, dringt de CFO er bij mevrouw Borst op aan op korte termijn overleg te voeren. De CFO heeft inmiddels besloten het onderwerp ook te agenderen voor het overleg in de verschillende branches in de zorgsector.

Tegenstellingen
In de brandbrief aan de NVZ, vereniging van ziekenhuizen eist de CFO ook snel overleg met de werkgevers. 'De nieuwe salarisstructuur moet worden teruggedraaid. Na een langdurige periode van actievoeren dit jaar voor een goede loonstijging voor het personeel in de ziekenhuizen is het niet uit te leggen dat de directies zichzelf zo verrijken. Deze ontwikkeling verhardt de tegenstellingen, die toch al waren ontstaan in de periode van acties. Bovendien legt de inkomensstijging van directieleden een zware hypotheek op de komende CAO-onderhandelingen', aldus CFO-bestuurder Willem Jelle Berg in de brief aan de NVZ.

Informatie:
Willem Jelle Berg, CFO-bestuurder Zorg, tel. 070 - 4167151, 06 20410430;
Dammis de Geus, bestuurder Publiciteit CFO, 070 - 4167140; 06 51244064.


04 okt 01 12:36

Deel: ' CFO bepleit ingreep in topsalarissen directies zorgsector '
Lees ook