Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

traxx

CG-Raad constateert veel knelpunten bij TraXX-vervoer

TraXX
Postbus 357
8260 AJ Kampen

Utrecht: 25 februari 2003 Kenmerk: cb03-0288/hvdl/nc Betreft: Knelpunten

Geachte heer de Bruin,

Regelmatig bereiken ons meldingen betreffende knelpunten die zich voordoen bij reizen die via TRAXX worden georganiseerd. Verheugend is het feit dat door de wijziging van het TRAXX-contract per 1 oktober 2002 het probleem met betrekking tot het vervoersgat rondom de vijfde zone is verminderd. Toch bereiken de CG-Raad nog meldingen van een andere aard. Deze meldingen betreffen vooral het nakomen van de afspraken rondom de geplande reis. De CG-Raad heeft de meldingen gebundeld en komt tot de volgende opsomming van knelpunten.


* De TRAXX-vervoerder komt niet.

* De TRAXX-vervoerder komt te laat / te vroeg, ondanks de ingebouwde tijdsmarges en het op tijd reserveren van de reis.
* De geplande reis duurt langer dan de afgesproken 1, 5 keer de normale reisduur.

* Het is bijna onmogelijk om tijdstippen van een eenmaal geplande reis op de dag zelf nog te wijzigen, zelfs als gebeld wordt tenminste een uur van tevoren.

* Het doel van de reis, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mag voor TRAXX geen onderwerp van discussie zijn. Er is geen enkele relatie tussen TRAXX en WVG-vervoer bovenregionaal betreffende het doel van de reis.

* TRAXX vervoert niet binnen de vijfzonegrens; ook niet als de passagier van een andere gemeente komt en dus buiten zijn / haar vijf-zone-gebied reist.

* Het blokkeren van passen als gevolg van niet betaalde ter discussie staande rekeningen. Na blokkade van de pas kunnen zelfs geen klachten meer ingediend worden.

* De richtlijnen voor veilig vervoer worden niet door alle vervoerders uitgevoerd zoals vastgelegd in het Convenant Veilig Vervoer Rolstoelen.

* TRAXX vervoert 1:1 omdat assistentieverlening maar op een beperkt aantal stations gedaan wordt.

De CG-Raad is van mening dat bovenstaande knelpunten leiden tot een niet gelijkwaardig en ondoelmatig ketenvervoer voor mensen met een functiebeperking. De CG-Raad wil met u in overleg treden met het doel te komen tot oplossingen die deze knelpunten kunnen verminderen. Indien u samen met ons de dienstverlening van TRAXX wil verbeteren kunt u contact opnemen met mw. H. van der Linde voor het maken van een afspraak. Graag vernemen wij voor 27 maart 2003 een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Ir. J.T.M. van der Linde Beleidsmedewerker Mobiliteit en Toegankelijkheid E-mail: hvanderlinde@cg-raad.nl Tel: 030 291 66 24

Zoekwoorden:

Deel: ' CG-Raad constateert veel knelpunten bij TraXX-vervoer '
Lees ook