Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland


Utrecht, 31 mei 2002

CG-Raad organiseert symposium over de WAO

Op 1 juni houdt de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) een symposium onder de titel 'Stelselwijziging WAO, onnodig, onrechtvaardig en onsolidair'.

De CG-Raad en vertegenwoordigers van andere belangenorganisaties van arbeidsongeschikten zullen tijdens de bijeenkomst verduidelijken waarom de huidige plannen met de WAO van de SER, van het demissionaire kabinet en de politieke partijen CDA, LPF en VVD slecht zijn. Betrokken politici zijn uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht, tijdens Support, lifestylebeurs voor mensen met een handicap.

Stellingen die tijdens het symposium verdedigd worden: er moet één stelsel van inkomensbescherming blijven voor mensen die volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn; het werken met lijsten van zogenaamd erkende ziektebeelden is uit den boze; gemeenten, reïntegratiebedrijven en UWV moeten beter worden gecontroleerd op hun resultaten om mensen met een handicap aan een passende baan te helpen. De CG-Raad en vijf andere belangenorganisaties hebben een petitie opgesteld met negen stellingen/speerpunten.

De belangenorganisaties, die samen meer dan twee miljoen mensen vertegenwoordigen, geven aan dat ze betrokken willen worden bij de plannen met de WAO en besluiten over maatregelen op het gebied van sociale zekerheid, reïntegratie en arbeidsomstandigheden. Tot op heden is dit niet gebeurd.
Inmiddels hebben duizenden mensen zich via een handtekeningenactie die ook via internet gehouden werd (www.cg-raad.nl/inkomen/waopetitie.html) solidair verklaard met de uitgangspunten uit bovengenoemde petitie. De handtekeningen zullen op een later tijdstip aan de politiek verantwoordelijken worden aangeboden.

---

Deel: ' CG-Raad organiseert symposium over de WAO '
Lees ook