Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland


Mensen met een handicap in de Tweede Wereldoorlog

De CG-Raad is op zoek naar de verhalen van mensen met een handicap die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt

Over de plaats van gehandicapten in de samenleving gedurende de bezettingstijd is tot nog toe weinig bekend. Hoe was de positie van mensen met een handicap tijdens de bezettingstijd (zoals: onderduiken, deelname aan het verzet, hoe overleefden gehandicapten de oorlog?) Hoe stond de bezetter tegenover mensen met een handicap? Welke rol speelde het kleine aantal instellingen waar gehandicapten werden opgevangen? Wat gebeurde er met soldaten en burgers die gewond raakten? Werden gehandicapten massaal op transport gesteld?

Hebt u zelf de oorlog meegemaakt? Hebben uw gehandicapte ouders, grootouders, partner of kinderen die tijd meegemaakt en weet u iets van hun ervaringen? Was u tijdens de oorlog betrokken bij de opvang van mensen met een handicap? Was u medewerker van een instelling voor gehandicapten? Graag hoort de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) uw verhaal.

De verhalen zullen, als u daar toestemming voor geeft, gebruikt worden bij een studie die wordt uitgevoerd naar de plaats van gehandicapten in de samenleving gedurende de twintiger, dertiger en veertiger jaren. Uiteraard wordt uw privacy volledig gerespecteerd.

U kunt uw verhaal opsturen naar: CG-Raad
t.a.v. Harry Dietz
Postbus 169
3500 AD Utrecht
Mailen kan ook: hdietz@cg-raad.nl
---

Deel: ' CG-raad zoekt verhalen van mensen met handicap in Tweede Wereldoorlog '
Lees ook