COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

CGB: pensioenfonds benadeelt homo-paren

CGB: pensioenfonds benadeelt homo-paren

COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

Onderwerp; benadeling homo-paren door pensioenfonds

Datum: 9 februari 1999
Contactpersoon: M.H. Cornelissen
Telefoon: 030 . 2335 105

Te hoge premie bij mannelijke homo-paren

PENSIOENFONDS BENADEELT HOMO-PAREN

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie voor een nabestaandenpensioen voor homoseksuele deelnemers mag men niet uitgaan van een fictieve man-vrouw relatie maar dient men uit te gaan van het feitelijke geslacht van de betrokkenen. Dit oordeelt de Commissie op een klacht van een man die voor een nabestaandenpensioen voor zijn mannelijke partner een premie moest betalen als ware zijn partner een vrouw. Was het fonds uitgegaan van het werkelijke geslacht van zijn partner, dan was de premie lager geweest.

De klager en zijn partner zijn vorig jaar een
partnerschapsregistratie aangegaan. Kort daarna is zijn partner bij het pensioenfonds aangemeld voor een nabestaandenpensioen. Het pensioenfonds heeft de aanmelding geaccepteerd. Bij de vaststelling van de te betalen premie voor de partner ging het fonds echter uit van de fictieve levensverwachting van een vrouw, waardoor de premie hoger uitviel. De man is van mening dat de premie berekend dient te worden op grond van de levensverwachting van een man. Het pensioenfonds vindt dat de gebruikte berekeningswijze gehuwden en geregistreerden juist gelijk behandelt.

De Commissie oordeelt dat het pensioenfonds in strijd met de wet handelt. Het fonds houdt bij de vaststelling van de hoogte van de premie voor de partner van een gehuwde deelnemer wel rekening met het werkelijke geslacht van de partner. Dit gebeurt ook bij de partner van geregistreerde heteroseksuele paren. Alleen bij de vaststelling van de hoogte van de premie voor de partner bij geregistreerde homoseksuele paren gaat het fonds uit van een fictieve man-vrouw relatie. Hierdoor maakt het fonds een verboden onderscheid op grond van homoseksuele gerichtheid.

Zoekwoorden:

Deel: ' CGB Pensioenfonds benadeelt homo-paren '
Lees ook