COMMISSIE GELIJKE BEHANDELING

CGB: Verbod op dragen bermuda in strijd met wet

Persbericht
Postbus 16001 3500 DA Utrecht

tel.
030-2335111

fax 030-2300606

Onderwerp Oordeel 99-56
Datum 18 juni 1999
Contactpersoon De heer C.F. Spijk

Nummer persbericht 99-07
Telefoon 030-2335111

Verbod op dragen bermuda door mannelijke postbodes in strijd met de wet

Een postverwerkingsbedrijf heeft kledingvoorschriften voor postbodes. Vrouwelijke postbodes kunnen daarbij onder andere kiezen uit een lange broek of een broekrok. In het kledingpakket voor mannelijke postbodes laat het bedrijf een vergelijkbare keuzemogelijkheid voor mannelijke postbodes, namelijk die tussen een lange broek en een bermuda, achterwege. Mannelijke postbodes hebben hiervan last bij hun werk bij warme zomerse dagen. De Commissie gelijke behandeling oordeelt dat het bedrijf met het verbod op het dragen van een bermuda in strijd handelt met de wetgeving gelijke behandeling.

Een postverwerkingsbedrijf heeft kledingvoorschriften voor de postbodes. De vrouwelijke postbodes kunnen daarbij kiezen tussen onder andere een broek of een broekrok. Een vakbond klaagde hierover bij de Commissie gelijke behandeling. De vakbond voerde aan dat bij warme zomerse dagen een bermuda functioneler is dan een lange broek. Dan plakken de pijpen aan de benen en wordt de postbode bij het lopen, maar vooral bij het trappen lopen, in zijn bewegingsvrijheid belemmerd. Het bedrijf heeft erkend dat onder omstandigheden een bermuda functioneel kan zijn, maar vindt dat een bermuda niet representatief is en dat deze de professionele uitstraling van het bedrijf schaadt. De vakbond bestrijd dit en stelt dat 20 bedrijven tegenover hem hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen een geklede korte broek bij mannelijke postbodes bij warme zomerse dagen.

De Commissie gelijke behandeling overweegt dat een verschil in kledingvoorschriften tussen mannen en vrouwen bij dezelfde werkomstandigheden is toegestaan voor zover dit verschil noodzakelijk en functioneel is. Het bedrijf heeft echter al erkend dat een bermuda functioneel kan zijn. Met betrekking tot de representativiteit stelt de Commissie dat als uitgangspunt de werkgever het beeld van zijn onderneming naar buiten mag bepalen. Daarbij kunnen maatschappelijke opvattingen, de functie van de werknemer en de klantenkring waar het bedrijf zicht op richt van belang zijn. Met betrekking tot de bermuda voor mannelijke postbodes heeft het bedrijf echter niet nagegaan of ingeschat, of de opvattingen bij haar klantenkring reden zouden kunnen zijn om het verbod op het dragen van een bermuda te handhaven. Ook heeft het bedrijf zich niet beroepen op maatschappelijke opvattingen ter zake.
Omdat het bedrijf niet aannemelijk heeft gemaakt dat het verschil in keuzemogelijkheden voor mannelijke en vrouwelijke postbodes noodzakelijk en functioneel is, is sprake van strijd met de wetgeving gelijke behandeling.

/Einde bericht/

Deel: ' CGB Verbod op dragen bermuda postbode in strijd met wet '
Lees ook