CGE&Y ontwikkelt educatieve sites NijghVersluys met Tridion

Amsterdam, 21 maart 2003 - NijghVersluys, educatief uitgever voor voortgezet-, beroeps- en volwassenenonderwijs, heeft in het verlengde van haar bestaande onderwijsmethoden educatieve sites - zogenaamde Methodesites - ontwikkeld. Deze Methodesites zijn elektronische leermiddelen die verbonden zijn aan de traditionele lesmethoden. Via het internet worden extra lesmateriaal, opdrachten, toetsen en links aangeboden. De Methodesites bieden docenten en studenten een toegevoegde waarde naast de bestaande leermiddelen. Cap Gemini Ernst & Young heeft de opdracht gekregen deze Methodesites te realiseren en gebruikt daarvoor als basis het content-managementsysteem van Tridion.

NijghVersluys speelt hiermee in op het gegeven dat het internet een steeds belangrijker hulpmiddel wordt om het individuele leerproces te ondersteunen. De portal www.kennisnet.nl is één van de toegangen tot de betreffende Methodesites. Het gebruik van Methodesites zorgt voor de verdere ontwikkeling en bevordering van ICT en e-learning binnen het onderwijs. Bovendien kunnen door de Methodesites de leermethodes beter up-to-date worden gehouden en kan er tussen leerlingen, docenten en uitgever interactief informatie worden uitgewisseld.

"Eén van de belangrijkste eisen voor NijghVersluys is, dat een nieuwe Methodesite snel, binnen één dag, is op te zetten. Het content-managementsysteem van Tridion is zodanig geconfigureerd, dat een flexibel en stabiel beheer van alle Methodesites mogelijk is. Dit leidt tot een zeer toegankelijke en eenvoudige omgeving voor het beheren van content voor auteurs, ook als zij technisch onervaren zijn. Het is schaalbaar en kan meegroeien met de behoeften van NijghVersluys in de toekomst", aldus John Septer, technisch consultant van Cap Gemini Ernst & Young. "In samenspraak met de voor de invulling van de afzonderlijke methoden verantwoordelijke uitgevers is een gedetailleerde en eenduidige formule opgezet voor alle Methodesites. Op basis hiervan is de structuur van de daadwerkelijke websites vastgelegd in de software van Tridion. Dankzij de duidelijke autorisatiestructuur en de blueprinting-functionaliteit zijn de beheerkosten afgenomen en kunnen in de toekomst eenvoudig nieuwe Methodesites opgezet worden."

De pilotfase bestaat uit de realisatie van vier verschillende Methodesites en is gefaseerd aangepakt. In elke fase is sprake geweest van inbreng van inhoudelijk deskundigen uit de educatieve uitgeverij, niet alleen bij het ontwerp van de verschillende delen van de site, maar ook bij de integratietesten van de site.

Voorbeelden
Traject V&V is een methode van NijghVersluys voor de mbo-opleiding Verpleging & Verzorging. Bij deze methode is een Methodesite ontwikkeld: www.trajectvenv.nl. Verder zijn er nog drie sites live gegaan: www.bvinbalans.nl, www.transferw.nl en www.rendementonline.nl.

Over CGE&Y
De groep Media binnen CGE&Y is in 1998 ontstaan door het samenbrengen van de CGEY-medewerkers met ervaring in de uitgeversmarkt. Korte tijd later werd deze groep sterk uitgebreid met zowel instromers uit de markt, als ervaringsdeskundigen op de gebieden muziek en broadcasting. Zo is een breed georiënteerd gezelschap ontstaan, dat over ruime kennis en ervaring beschikt.

De kern van onze dienstverlening is het ondersteunen van de mediaprocessen van onze klanten. We specialiseren ons in het omgaan met gedrukte, elektronische en audiovisuele content, zowel technologisch als procesmatig. De activiteiten van de groep richten zich op het ontwerpen en implementeren van content-managementoplossingen en asset management-oplossingen, alsmede op het ontwerpen en ondersteunen van de bijbehorende processen. Wij adviseren, selecteren en implementeren systemen om het mediaproces van creatie, opslag en publicatie te ondersteunen.

Processen rond content zijn echter niet voorbehouden aan de mediasector. Bedrijven maken folders en catalogi, onderhouden internet-, intranet- en extranettoepassingen of moeten de inhoud van handleidingen of cursussen beheren, voor eigen gebruik of voor hun klanten. Zo zijn er buiten ons eigen marktgebied ook vele succesvolle projecten uitgevoerd op het gebied van content en asset management.

Over Tridion
Tridion is een Europese leverancier van geavanceerde software voor enterprise content-management. Tridions oplossing, Tridion R5, maakt een geïntegreerde aanpak mogelijk van alle bedrijfsinformatie en content. Content afkomstig uit verschillende bronnen, kan eenvoudig worden beheerd, bewerkt en verder gedistribueerd via uiteenlopende kanalen: van websites tot en met mobiele telefoons, PDA's of drukwerk. In diverse talen en voor verschillende doelgroepen, maar altijd met behoud van de corporate huisstijl. Tridions unieke 'single-sourcing'- en 'blueprint management'-functionaliteit biedt bedrijven een snelle en hoge return on investment op hun complexe content-managementinfrastructuren. Tot de klanten van Tridion behoren multinationals als ABN Amro, Alcatel, AKN, Akzo Nobel, Blackwell Publishers, Carrefour, Deutsche Telekom, Garnier, Heineken, Honda, ING, KLM, Open University (UK), Scania, Sdu, Virgin Atlantic, Unilever en Wolters-Kluwer. Het hoofdkantoor van Tridion is gevestigd in Amsterdam; het bedrijf is aanwezig in alle Europese landen en de VS. Meer informatie kunt u vinden op www.tridion.nl

Voor meer informatie
Cap Gemini Ernst & Young
Hans Rosier
Hans.Rosier@cgey.nl

Tridion
Miranda van der Voort
020-201 05 00
miranda.vandervoort@tridion.com

Whizpr
Annerieke Kamphuis
0317-410 483
tridion@whizpr.nl

Deel: ' CGE&Y ontwikkelt educatieve sites NijghVersluys met Tridion '
Lees ook