Ingezonden persbericht


persbericht / nr. 2003-1, 29 januari 2003

CGN als eerste Europees geaccrediteerd als inspectieinstelling voor kwekersrechtonderzoek aan plantenrassen

Het Centrum Genetische Bronnen Nederland (CGN) van Wageningen UR is als eerste instelling in Europa geaccrediteerd als inspectie-instelling voor het verrichten van kwekersrechtonderzoek aan plantenrassen. De accreditatie geldt voor grassen, aardappel en een aantal siergewassen: spathyphillum, roos, lelie, gerbera, fresia, alstroemeria en anthurium, en anjer. De Raad voor Accreditatie heeft de protocollen en het onderzoek beoordeeld volgens de Europese norm EN45004 en op basis daarvan het STERIN certificaat toegekend. Het certificaat is op 29 januari 2003 door heer J.C. van der Poel, directeur van de Raad voor Accreditatie, overhandigd aan de heer L. Visser, directeur van het CGN.

Voor de verkrijging van de accreditatie heeft het cluster Plantenrassenonderzoek van het CGN procedures opgesteld voor het kwekersrechtonderzoek in de genoemde gewassen. Deze protocollen en de uitvoering ervan zijn getoetst door de Raad voor Accreditatie op onafhankelijkheid, bekwaamheid van toepassing en continuïteit van de organisatie.

De accreditatie van het CGN bevestigt de vooraanstaande positie van Nederland op het gebied van plantaardig uitgangsmateriaal. Het CGN kan een aanzienlijk voordeel hebben bij de accreditatie. Nationale en Europese overheden zullen namelijk steeds vaker een geaccrediteerd kwaliteitszorgsysteem als voorwaarde stellen bij het uitvoeren van het kwekersrechtonderzoek aan plantenrassen.

Het CGN heeft de ambitie om de accreditatie de komende jaren uit te breiden naar andere gewassen.

Opvraagbare (digitale) illustraties:

- Lichtkiemen van aardappel kunnen in het rassenonderzoek alleen goed beoordeeld worden met goede protocollen en goed gebruik daarvan.
- Overzicht van kwekersrechtproeven in kas en op het veld.

Deel: ' CGN als eerste Europees geaccrediteerd als inspectieinstelling voor .. '
Lees ook