Chaotisch Kadaster hanteert monopolieprijzen


DEN HAAG, 20071002 -- Reorganisaties en afslankingen bij het Kadaster hebben de organisatie extra duur gemaakt. Bovendien hanteert het Kadaster monopolieprijzen die de burger maar heeft te slikken. Voor de gebruikers van de dienst is deze ontwikkeling een financile ramp, zo is de ervaring van gedupeerde F. Boesten.

Boesten: 'Al jaren hebben de notarissen er last van. Aan hun wensen voldoet het Kadaster vaak pas op een juridisch nauwkeurige en adequate wijze als zij zelf, uit ervaring wijs geworden, via de telefoon als coach optreden van de medewerkers van het Kadaster. Als oorzaak van het slechte functioneren van het Kadaster noemen zij de grote reeks reorganisaties en afslankingen die de dienst in de laatste jaren heeft moeten ondergaan. Die hebben de organisatie extra duur gemaakt. Het management is sterk uitgedijd, terwijl het om een essentile doch vrij simpele landelijke organisatie gaat. Voor de gebruikers van de dienst is deze ontwikkeling een financile ramp.'

Wat de gevolgen kunnen zijn van deze ontwikkeling, werd onlangs in Limburg weer eens duidelijk toen een stuk landbouwgrond, groot 1 hectare - honderd bij honderd meter dus - kadastraal gesplitst moest worden. Iets minder dan de helft van de hectare grond zou aan een agrarisch bedrijf verkocht worden. Om voor de erfgenamen in de toekomst verkoop te vergemakkelijken, werd het niet verkochte deel verder in drie stukken opgedeeld. Dat leverde de erfgenamen tezamen een rekening van het Kadaster op, groot EUR 1.887. Boesten: 'Dat mag geen rele kostprijs voor een simpele dienstverlening meer heten, maar verdient de titel van monopolieprijs die de burger maar heeft te slikken.'

'De gebruikers van het Kadaster hebben geen alternatief', aldus Boesten. 'De koop moet immers volgens afspraak doorgaan. De positie van de notaris tussen het Kadaster en zijn eigen klanten schermt de monopoliepositie van het Kadaster af. Zonder adequate vastlegging van je eigendom in de kadastrale registers kun je als burger immers in de toekomst grote problemen krijgen en ongewenst geld verliezen, omdat je niet kunt aantonen eigenaar te zijn. Dit lijkt niet voldoende reden om de burger exorbitant hoge bedragen in rekening te brengen. Nu kunnen de benadeelden proberen via de Nationale Ombudsman een deel van hun geld terug te krijgen. Gezien de doelstelling en bevoegdheden van deze dienst is het de vraag of dat zal lukken.'


Deel: ' Chaotisch Kadaster hanteert monopolieprijzen '
Lees ook