MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MIN BZK: Chatten met minister Van Boxtel

Persbericht ministerie van BZK

28 januari 2000

Chatten met minister Van Boxtel

Op maandag 31 januari kan iedereen van 20.30 tot 21.30 uur chatten met minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid. In tegenstelling tot voorgaande chatsessies, staan nu twee onderwerpen op de agenda. De minister zal beginnen met het afsluiten van de Internetdiscussie van de afgelopen maand over het grotestedenbeleid. Daarnaast zal hij de aanzet geven voor de Internetdiscussie voor de komende maand over integratie van etnische minderheden. De discussie is live op Internet te volgen.

Afgelopen maand stond de discussie op Internet in het kader van het grotestedenbeleid. De discussie werd gevoerd op basis van drie stellingen:
1.streven naar een 'mix' voor alle wijken?
2.verlevendiging of verloedering door invloed van computers? 3.winkels en bedrijven in de wijk met personeel uit de wijk.

Naast het afsluiten van bovengenoemde discussie, zal minister Van Boxtel de opening verzorgen van de Internetdiscussie voor de maand februari. Hierin staat het integratiebeleid van minderheden centraal.

Sinds 1 oktober 1999 is de discussiesite www.rogervanboxtel.nl op het Internet geopend. Op deze site kan iedereen discussiëren over beleidsonderwerpen uit de portefeuille van minister Van Boxtel.

Minister Van Boxtel wil de overheid toegankelijker maken voor de burger. Enkele maanden geleden heeft hij hiervoor ook de internet-site www.overheid.nl geopend, waarmee alle overheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld via één adres. Met de discussie-site www.rogervanboxtel.nl wordt aan de burgers de mogelijkheid geboden om meer bij het beleidsproces zelf betrokken te zijn.

Deel: ' Chatten met minister Van Boxtel (Grote Stedenbeleid) '
Lees ook