Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Chatten met minister van Boxtel over informatietechnologie Een persbericht bij het onderwerp Goede elektronische toegankelijkheid.
21 december 1999
Op dinsdag 21 december kan iedereen van 20.30 - 21.30 uur chatten met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid). Tijdens dit uur kunnen vragen aan de minister worden gesteld over het onderwerp informatietechnologie. De deelnemers kunnen de minister zien en horen via een live videoverbinding (real media). Deze maand, december, stond het onderwerp 'de elektronische overheid' centraal. Op de discussie-site zijn tot nu toe 115 bijdrages geplaatst. De discussie werd gevoerd aan de hand van de volgende stellingen:
Door het koppelen van bestanden kan en moet de overheid zijn dienstverlening verbeteren. Dit is een goede zaak. Informatietechnologie doet grenzen vervagen en stelt vernieuwingseisen aan de (representatieve) democratie. In de informatiemaatschappij zullen groepen die nu al moeilijk met de samenleving mee kunnen zoals ouderen en allochtonen, het nog moeilijker krijgen.
Het wordt hoog tijd dat er iets aan privacy op het Internet wordt gedaan. Nu kunnen al onze gegevens door zowat iedereen aan elkaar gekoppeld worden zonder dat we er weet van hebben. Van de discussie zijn wekelijks samenvattingen gemaakt die op de internet-site staan. Op 21 december wordt deze discussie afgesloten. Vanaf 22 december start een discussie over het grotestedenbeleid.
Sinds 1 oktober 1999 is de discussie-site www.rogervanboxtel.nl op het internet geopend. Op deze site kan iedereen discussiëren over beleidsonderwerpen uit de portefeuille van minister Van Boxtel. Iedere discussie op de internet-site wordt op de laatste maandagavond van de maand afgesloten met een elektronisch vragenuur met de minister.
Minister Van Boxtel wil de overheid toegankelijker maken voor de burger. Onlangs heeft hij hiervoor ook de internet-site www.overheid.nl geopend, waarmee alle overheidsinformatie beschikbaar wordt gesteld via één adres. Met de discussie-site www.rogervanboxtel.nl wordt aan de burgers de mogelijkheid geboden om meer bij het beleidsproces zelf betrokken te zijn.

Relevante links:
www.rogervanboxtel.nl

Deel: ' Chatten met minister van Boxtel over informatietechnologie '
Lees ook