Chemie wil duurzamer produceren


Symposium Universiteit Twente 24 april 2009

ENSCHEDE, 20090409 -- Ondanks het imago van de chemische industrie zijn veel grote bedrijven al geruime tijd bezig hun productie te verduurzamen. Tijdens een speciaal symposium op 24 april 2009 beantwoorden prominente sprekers uit de chemische industrie en van universiteiten de vraag hoe (chemische) productieprocessen moeten worden aangepast om dezelfde/nieuwe producten duurzamer te fabriceren. Astrid Joosten zal het Symposium leiden. De voertaal is Engels.

Sprekers zijn afkomstig van:

AkzoNobel Industrial Chemicals - Energy; Nederland
BASF; Duitsland
Berkeley University; USA
Institut Francais du Petrol; Frankrijk
LyondellBasell; Duitsland
Platform Ketenefficiency; Nederland
Shell Global Solutions; Nederland
TU Delft; Nederland
Utwente; Nederland

Wie organiseert het symposium?

IMPACT, Instituut voor Mechanica, Processen en Control (onderdeel van Universiteit Twente). De focus van IMPACT is gericht op optimalisatie van producten, processen en methoden, verbetering van duurzaamheid en minimalisering van de milieueffecten van processen en producten.

Het organiserend comite wordt gevormd door:
Prof.dr.ir. H. van den Berg Universiteit Twente
Dr. S.R.A. Kersten Universiteit Twente
Prof.dr.ir. T.H.van der Meer Universiteit Twente
Dr.ir. A.G.J. van der Ham Universiteit Twente
Ir. H.N. Akse Traxxys Consultancy voor verduurzaming

Waarom organiseert IMPACT dit Symposium?

Deskundigen uit de industrie en aan universiteiten geven op dit Symposium richtingen aan waarin mensen kunnen denken en werken als zij hun productieprocessen in de chemische industrie willen verduurzamen.

Voor wie is dit Symposium bedoeld?

Het Symposium is bedoeld voor technologen en managers die investeringsbeslissingen kunnen nemen, werkzaam in de chemische industrie.

Sprekers, hun functies en hun bedrijf

-Prof. A.T. Bell PhD, Department of Chemical Engineering, University of California, Berkeley, California, USA
-Dr. J-L Duplan, IFP-Lyon, France. Associate Director of Sustainable Development Technologies
-Ir. G.J. van Luijk, Chairman Platform for Chain Efficiency of the Energy Transition advisory Group
-Dr.ir. M. van Sint Annaland, Associate Professor, University of Twente
-Dr. G. Meier, Process Development Manager LyondellBasell, Frankfurt, Germany
-Ir. H.S. Feenstra, Energy Coordinator AkzoNobel Industrial Chemicals-Energy Amersfoort
-Prof.dr.ir. L.A.M. van der Wielen, Dept. of Biotechnology, TU Delft
-Dr. F. Lippert, Senior Vice President in Research Chemical Engineering for BASF in Ludwigshafen, Germany
-Dr. F.G.M. Niele, Principal Scientist, Shell Global Solutions, Amsterdam.

Datum en tijd:

Datum: 24 april 2009
Tijd: 9.00 uur - 17.00 uur
Aanmelding: www.energy-resources.nl
Registratie: www.energy-resources.nl
Plaats: Universiteit Twente Gebouw 20 Horst, C101
Download Flyer: https://www.traxxys.com/symposia.htm


Deel: ' Chemie wil duurzamer produceren '
Lees ook