Persbericht


Negentig uitmuntende chemiestudenten ontvangen beurs van chemische industrie CHEMIE WIL BEURZENSYSTEEM UITBREIDEN NAAR MIDDELBAAR ONDERWIJS

Rotterdam, 28 januari 1999

Het aantal beurzen dat de chemische industrie beschikbaar stelt voor talentvolle chemiestudenten is dit jaar verdubbeld. In 1997 introduceerde de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) het beurzenproject in een poging om jong talent naar de scheikundefaculteiten te trekken. De afnemende belangstelling voor technische studies dwingt de chemische industrie om de keuze voor deze studies te stimuleren, om straks niet gedwongen te worden in het buitenland of bij andere disciplines op te zoek te gaan naar gekwalificeerd personeel. Plannen bestaan om het beurzenproject te verbreden naar het middelbaar onderwijs. De branche wil volgend jaar ook middelbare scholieren met ambities voor een scheikundestudie een financieel extraatje in het vooruitzicht te stellen. Donderdag overhandigde VNCI-voorzitter ir. R.M.J. van der Meer in Rotterdam 90 beurzen aan goed presterende studenten scheikunde die hun eerste- of tweede jaar hebben afgerond. Acht van hen kregen een dubbele beurs omdat zij naast het behalen van uitstekende studieresultaten en extra studiepunten, ook veel energie steken in nevenactiviteiten.

Het beurzenproject van de chemische industrie werd een jaar geleden uit nood geboren. Om nog verdere afname van het aantal eerstejaars aan (technische) universiteiten af te remmen, besloot de sector gezamenlijk actie te ondernemen. Niet alleen worden de studenten met de beurzen gestimuleerd hun talenten verder te ontplooien, het project is ook een signaal naar de overheid om aandacht te vestigen op de zorgelijk situatie. Onder voorzitterschap van Prof.dr.ir. J.A. Moulijn (TU Delft) selecteerde een onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van universiteiten 90 uitblinkers uit de 144 aanvragen. Door verruiming van het reglement stond inschrijving dit jaar open voor studenten die hun eerste- of hun tweede jaar goed hadden afgerond. Twee studenten die vorige jaar een dubbele beurs kregen, sleepten dit jaar dankzij hun uitstekende prestaties weer f 4.000,- in de wacht.

Volgend jaar zal de VNCI het beurzenproject uitbreiden naar het middelbaar onderwijs. Zodoende kunnen getalenteerde jonge mensen gestimuleerd worden op het moment dat zij nog moeten kiezen voor een vervolgopleiding. Scholieren die voor het Centraal Schriftelijk Examen scheikunde een 10 behalen én winnaars van de scholierenwedstrijd de "Nationale Chemie-Olympiade" zullen straks ook kans maken op een chemiebeurs. Een voorwaarde is dat zij aan een Nederlandse universiteit scheikunde of chemische technologie gaan studeren.

Met deze verbreding van het studiebeurzenproject wil de VNCI meer samenhang brengen in de activiteiten die zij onderneemt voor jongeren om de belangstelling voor chemie en werken in de chemische industrie een impuls te geven. Ruim een jaar geleden startte het adoptieproject dat een kader biedt voor structurele samenwerking tussen middelbare scholen en bedrijven in de directe omgeving. Het onderwijsproject blijkt inmiddels een groot succes te zijn geworden. Verder biedt de "Nationale Chemie-Olympiade" scholieren reeds een aantal jaren de mogelijkheid om de kwaliteit van hun zelf ontwikkelde scheikundeproject te toetsen. Winnaars dingen mee naar een internationale prijs.


VNCI Postbus 443 2260 AK Leidschendam Vlietweg 16 Leidschendam

Telefoon : 070-3378787 Fax : 070-3203903 e-mail: info@vnci.nl

Deel: ' Chemiestudenten ontvangen beurs van chemische industrie '
Lees ook