Vopak NV

NIET VOOR VERSPREIDING OF VRIJGAVE IN EN BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, BELGIË OF JAPAN

Vopak:

· Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 juni 2002 zal onder andere beslissen over splitsingsvoorstel
· Informatie Memoranda en begeleidende brief beschikbaar voor aandeelhouders
· Chemische Distributie activiteiten verder onder de naam Univar
Rotterdam, 3 juni 2002

Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) maakt bekend dat een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) zal worden gehouden op maandag 17 juni 2002, aanvang 10.00 uur in het Hilton Hotel, Weena 10 te Rotterdam. Hierin zal onder meer worden beslist over het eerder aangekondigde splitsingsvoorstel.

De agenda van de BAVA, Informatie Memoranda betreffende de logistieke en chemische distributie activiteiten en een begeleidende brief aan aandeelhouders zijn verkrijgbaar op de onderstaande adressen of via www.vopak.com.

Deze begeleidende brief geeft tevens een toelichting op het splitsingsvoorstel zoals dat onlangs op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2002 aan de orde kwam.

Univar
De Chemische Distributie activiteiten zullen na de splitsing verder opereren onder de naam Univar. Met deze naam heeft het nieuwe management van Chemische Distributie ervoor gekozen de vroegere, vóór de overname in 1996 door Vopak, bij de industrie bekende naam te reactiveren. De naam zal van toepassing zijn op de nieuwe holding en voor de in Noord-Amerika opererende bedrijven. De Europese bedrijven zullen voorlopig onder hun huidige bedrijfsnamen doorgaan. Een beslissing omtrent de locatie van het hoofdkantoor van Univar is nog in overweging.

Q1 2002 operationele resultaten
In het kader van de splitsing publiceert Vopak de operationele pro forma resultaten over het eerste kwartaal van dit financiële boekjaar. De operationele pro forma resultaten van Vopak en van de logistieke en chemische distributie activiteiten voor het eerste kwartaal 2002, alsmede de operationele pro forma resultaten van het eerste kwartaal 2001 zijn ter vergelijking als Annex 1 aan dit persbericht gehecht. Op de voornoemde operationele pro forma resultaten heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden.

De logistieke activiteiten laten vergelijkbare resultaten zien als in dezelfde periode vorig jaar (hierbij is het recent verkochte aandeel in Broström A.B. buiten beschouwing gelaten). Chemische Distributie heeft voor wat betreft een vergelijkbare periode vorig jaar veel lager gepresteerd, maar beter dan in de twee laatste kwartalen van 2001. Gegeven de huidige onzekere economische omstandigheden doet Vopak geen uitspraken omtrent de te verwachten resultaten over 2002.

Desinvestering
Onderhandelingen met een derde partij over de mogelijke verkoop van Vopak's aandeel in Chemical and Oil Storage Management (COSM), een 50/50 joint venture in het Verenigde Koninkrijk, zijn in een vergevorderd stadium. COSM's hoofdactiviteit is de opslag van olie en chemie. Mocht deze transactie worden afgerond wordt een mogelijke boekwinst verwacht van circa EUR 20 miljoen.

Profiel
Als marktleider biedt Vopak logistieke en distributiediensten aan de chemische en olie-industrie en eindgebruikers van chemische producten overal ter wereld. De organisatie beschikt over een wereldwijd logistiek netwerk van opslagterminals, tankers en tankcontainers voor vloeibare bulkproducten en een netwerk van distributie warehouses in Noord-Amerika en Europa.

Annex 1
Operationele pro forma resultaten eerste kwartaal 2002/2001

Deel: ' Chemische Distributie activiteiten Vopak verder onder naam Univar '
Lees ook