Gemeente Zoetermeer

China Product City (CPC) naar Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer is gisteren (woensdag 17 juli) een huurovereenkomst aangegaan met China Product City (CPC) een Chinees handels- en distributiecentrum. Het huurcontract werd op het stadhuis ondertekend door de heer Jim Lenselink van China Product City en loco-burgemeester, de heer Paul Scheffer. CPC huurt één van de voormalige Miss Etam gebouwen aan de Franklinstraat. Hier zullen een dertigtal Chinese bedrijven worden gevestigd. Uitbreiding naar de aanpalende panden, en op termijn een eigen, nog te bouwen, pand, behoren zeker tot de mogelijkheden.

China Product City pleegt geregeld acquisitiereizen naar China, waar Chinese exporterende bedrijven worden geïnformeerd over de voordelen van een eigen vestiging in Europa. Het bijzondere aan het concept van CPC is dat de bedrijven niet alleen een geschikt huisvestingsconcept wordt geboden, maar dat er met name veel aandacht wordt besteed aan de after-sales; desk begeleiding op de Europese markt (vergunningen, quota, belastingen, marktverkenning etc.) door de veelal Nederlandse Chineessprekende medewerkers van CPC.

Met een groeiende regelmaat wordt Zoetermeer ook bezocht door Chinese delegaties die hier hun kansen op de Europese markt komen verkennen. De vestiging van CPC in Zoetermeer kan een bijdrage leveren aan het vestigingsklimaat, zeker voor wat betreft de komst van bedrijven uit China.

Achtergrondinformatie:
In oktober van het afgelopen jaar is een bestuurlijke delegatie van de gemeente Zoetermeer, samen met China Product City afgereisd naar China, waar in de stad Guangzhou een seminar werd georganiseerd. Hier kreeg een gehoor van Chinese ondernemers alle informatie over de mogelijkheden die ontstaan indien men zich vestigt in Europa en dan met name in Zoetermeer.

Deel: ' China Product City (CPC) naar Zoetermeer '
Lees ook