Chinees themapark in Zoetermeer stap dichterbij

De komst van een Chinees themapark - Sweet Lake China - in Zoetermeer is weer een stap dichterbij met de uitspraak gisteren van Gedeputeerde Staten. Wethouder Paul H.M. Scheffer (VVD) van o.a. economische zaken heeft in een eerste reactie laten weten verheugd te zijn over deze uitspraak. Een verzoek tot verdere uitwerking betekent tenslotte dat het plan van Zoetermeer en de initiatiefnemers van Sweet Lake China een serieuze optie is voor de provincie. Wel vindt Scheffer het jammer dat de uitspraak wederom enige vertraging betekent.

Sweet Lake China omvat enige tientallen Chinese miniaturen, kopieën van Chinese natuurmonumenten veel groen, rust, ruimte en water. Vestiging van het park in Zoetermeer zou zo'n 300 vaste arbeidsplaatsen opleveren. En daarnaast heeft dit ook een positief effect op andere sectoren van de economie van Haaglanden. Met de initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt dat de parkachtige inrichting van het gebied gecontinueerd blijft zodat het als een integraal onderdeel van de Groen Blauwe Slinger wordt gehandhaafd en past binnen de door Zoetermeer gewenste groene omzoming van de stad.

De vraag van GS om een verder inrichtingsvoorstel betekent dat het plan van de initiatiefnemers en de gemeente Zoetermeer een serieuze optie is voor de provincie.
Het voorstel voor een landschappelijke inpassing heeft positief uitgewerkt. De gemeente Zoetermeer heeft er daarom alle vertrouwen in dat een voorstel met daarin een nadere uitwerking hetzelfde resultaat zal hebben. Zoetermeer en de initiatiefnemers zijn uiteraard graag bereid mee te werken aan het inrichtingsplan.
Initiatiefnemers van Sweet Lake China zijn:
Euro Project Planning, Arcadis, NBM Amstelland en Arthur Andersen.
Comité van aanbeveling
Onlangs is het comité van aanbeveling voor het eerst bijeengekomen. Dit zet zich actief in voor de vestiging van het cultuurhistorische park Sweet Lake China in Zoetermeer. Het comité van aanbeveling bestaat uit: Mr. H. van den Broek (oud minister van buitenlandse zaken en voormalig EU commissaris), prof. dr. F.M. Go (Hoogleraar faculteit bedrijfskunde en marketing, Erasmus Universiteit Rotterdam), drs. A. Kraaijeveld (voorzitter vereniging FME/CWM, voorzitter Platform Nederland-China), mr. P.A. Nouwen (voorheen hoofddirecteur ANWB).
Het comité onderschrijft de voordelen van vestiging in Zoetermeer zoals de initiatiefgroep die ziet, te weten:
Goed bereikbare, centraal gelegen locatie in een landschappelijk gebied dat past bij de gewenste ambiance, rust en uitstraling van het park.
De vestiging van het park een levert een goede eerste aanzet tot een definitieve inrichting van de zogenaamde Groen Blauwe Slinger, waarvan de financiering tot dusverre hoogst onzeker is.
Met het park is 200 miljoen gulden gemoeid, een bedrag dat volledig wordt gegarandeerd door de Chinese overheid. Een belangrijk deel hiervan is bestemd voor de groene aankleding en inpassing in de omgeving.
Het park zal een belangrijke bijdrage leveren aan de groeiende culturele en economische contacten tussen Nederland en China.Gemeente Zoetermeer © April 2000

Last update: 6 April 2000 (10:22)

Deel: ' Chinees themapark in Zoetermeer stap dichterbij '
Lees ook