Ingezonden persbericht

Chirurg Wiggers loog tegen het Medisch Tuchtcollege

Een ernstige smet op de gehele gezondheidszorg

ROTTERDAM, 20020513 -- Dr. Wiggers zei: "een dergelijke vorm van kanker groeit langzaam." Dit is echter een pure, bewijsbare leugen. Dr. Rutten van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven schrijft aan Prof. Pinedo van het VU Ziekenhuis over: "een recidief van het anuscarcinoom met zeer snelle progressie". In het Besprekingsverslag Oncologie Commissie van het Catharina Ziekenhuis is sprake van: "Recidief anuscarcinoom met snelle progressie".

Het is duidelijk dat dr Wiggers bij het Regionaal Medisch Tuchtcollege (RMT) uiterst grof stond te liegen. Het gedrag van dr Wiggers was bijzonder onethisch en werpt een ernstige smet op de gehele gezondheidszorg.

Een chirurg moet 100% te vertrouwen zijn. Wie durft zijn leven in de handen te leggen van een chirurg die liegt?

Het gaat hier gewoon om een opzettelijke leugen van Wiggers. Mijnheer Wiggers wist niet dat ik in het bezit was van enkele nieuwe stukken en dacht dat hij met een gerust hart kon liegen.

Waarom loog dr. Wiggers? Omdat hij anders toe had moeten geven dat hij een patiente met een snelgroeiende vorm van kanker gewoon liet VERREKKEN.

Maar dr. Wiggers en Mr Leijnse, de advocaat van Wiggers, hebben er al weer wat op gevonden: Zij vinden dat het RMT slecht werk heeft geleverd: "de woorden van Wiggers zijn in de verslagen inadequaat samengevat", vinden zij. Wiggers wil nu dat door het het Centraal Medisch Tuchtcollege de Secretaris van het RMT geraadpleegd/ gehoord wordt, dat haar aantekeningen geraadpleegd worden en dat de bandopname van de zitting beluisterd wordt.

Ik vind dit absolute onzin. Wiggers en Leijnse hebben de verslagen en processen verbaal van het RMT al bijna een half jaar in hun bezit. Nu ik mijn bezwaarschrift heb ingeleverd (inclusief de bovenstaande "nieuwe" stukken) "ontdekken" zij ineens dat het RMT slecht werk geleverd zou hebben. Wat een waanzin! Als er iemand is die slecht werk geleverd heeft dan zijn dat Wiggers en Leijnse zelf, omdat zij niet veel eerder bezwaar aangetekend hebben. (Als er al enige reden zou zijn om bezwaar aan te tekenen.)

Wiggers heeft gewoon weer eens staan liegen en nu zijn Wiggers en Leijnse weer eens bezig met van die "gladde" trucjes, waarmee wij in deze zaak al zo vaak te maken hebben gehad. Ze proberen weer eens recht te praten wat krom is. Het zijn juist deze gladde trucjes die er voor zorgen dat er onder de bevolking zo vaak over "witte jassen mafia" gepraat wordt. (NB: Alles wat mr Leijnse doet doet hij in opdracht van dr Wiggers.)

Het gedrag van dr Wiggers werpt wederom een ernstige smet op de gehele gezondheidszorg.

In zijn brief van 10 augustus 1999 schreef dr. Wiggers aan mr van Veen: "Een bijkomend probleem was mijn geplande vakantie".

Voor meer achtergrondinformatie zie: http://www.rotgers.com
Peter@rotgers.com

Deel: ' Chirurg Wiggers loog tegen het Medisch Tuchtcollege '
Lees ook