Provincie Overijssel

Chloorproductie weg uit Hengelo

De provincie Overijssel is tevreden met het akkoord zoals dat bereikt is tussen minister Pronk en Akzo Nobel over de verplaatsing van het chloorcluster vanuit Hengelo naar Delfzijl. Met de verplaatsing van het chloorcluster komt er uiterlijk per 1-1-2006 een einde aan het vervoer van chloor per spoor. In een eerste reactie laat gedeputeerde Piet Jansen weten tevreden te zijn dat de kogel nu door de kerk is. "Het is goed dat Akzo en VROM tot overeenstemming zijn gekomen." De provincie Overijssel heeft herhaaldelijk bij het bedrijf en VROM aangedrongen op het clusteren van de chlooractiviteiten van Akzo op één plaats. Hierdoor hoeft er geen onnodig transport van chloor per spoor plaats te vinden.

Eerder dit jaar drong de provincie Overijssel al bij de Tweede Kamer aan op een snelle verplaatsing. Door de productie en verwerking van chloor zoveel mogelijk geografisch samen te brengen, wordt het transport per chloortrein en de hieraan verbonden veiligheidsrisico's geminimaliseerd. Door de vorming van een chloorcluster in Delfzijl en een zoutcluster in Hengelo kunnen bovendien de geplande economische ontwikkelingen in zowel het noorden als het oosten van het land doorgang vinden.

De provincie beseft dat met de verplaatsing van de chlooractiviteiten naar Delfzijl arbeidsplaatsen in Hengelo gemoeid zijn. Verplaatsing levert echter extra ontwikkelingsmogelijkheden op voor het plan Hart van Zuid. Daarnaast wil de provincie samen met de Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij, de gemeente Hengelo en Akzo Nobel op zoek gaan naar mogelijkheden voor vervangende werkgelegenheid op het Akzo Nobel terrein.

Bron: Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18


© 05-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Chloorproductie weg uit Hengelo '
Lees ook