'Cholesterolgekte' grijpt om zich heen


Fit met Voeding kritisch over nationale test

Gendringen, 20140205 -- Nederlanders tussen 30 en 70 jaar kunnen voortaan gratis hun cholesterol laten meten. Het illustreert dat de cholesterolgekte wijdverbreid is. Daarom biedt het tijdschrift Fit met Voeding, dat vandaag is verschenen, een korte therapie tegen deze vorm van zinsbegoocheling.

Iedereen die denkt dat het cholesterolgehalte veel zegt over de gezondheid van hart- en bloedvaten, lijdt in meer of mindere mate aan de ‘cholesterolgekte’. Het is niet zo vreemd dat velen geïnfecteerd zijn geraakt. Zowel de farmaceutische als de voedingsindustrie zijn er door aangestoken. Cholesterolverlagers (‘statines’) behoren tot de meest voorgeschreven medicijnen ter wereld. Het gebruik van cholesterolverlagende voedingsmiddelen met plantensterolen, heeft eveneens de trekken aangenomen van een epidemie.

Dat de cholesterolgekte al jaren om zich heen kan grijpen, heeft grotendeels te maken met het feit dat maar weinigen de gekte aanpakken. Bij de Nederlandse Hartstichting weet men bijvoorbeeld heus wel dat allerlei risicofactoren een rol spelen bij hart- en vaatziekten. Cholesterol krijgt alleen maar zoveel aandacht omdat er geld mee te verdienen is.

Wie gegrepen is door de gekte wil zijn cholesterol verlagen. Dit gaat gepaard met een zeker risico. De bijsluiters van de statines vermelden heel wat mogelijke bijwerkingen, zoals spierpijn. Ook voedingsmiddelen met plantensterolen lijken niet voor iedereen even gezond. Bovendien: het is nooit vastgesteld dat plantensterolen werkelijk het risico van hart- en vaatziekten verlagen. Dit wordt slechts verondersteld aan de hand van theoretische berekeningen op basis van het cholesterolverlagend effect.

Wie er in slaagt om zijn cholesterol te verlagen, wordt gefeliciteerd door zijn huisarts. Maar die is zelf ook slachtoffer van de cholesterolgekte en blind voor de eventuele risico’s van een laag cholesterol. Zo hebben Japanse onderzoekers kortgeleden geconcludeerd dat er een verband is tussen een lage cholesterolconcentratie in het bloed en een toename van oxidatieve DNA-schade. Dit verklaart volgens hen mogelijk de relatie tussen een lage cholesterolspiegel en een verhoogd risico van kanker.

Voor meer informatie: www.fitmetvoeding.nl.


Deel: ' 'Cholesterolgekte' grijpt om zich heen '
Lees ook