Stadsdeel Amsterdam-Noord

Locatie: Rayonkantoor Patrimonium (Naast het Vianney-centrum) IJdoornlaan 32

14/2/2003 -

Chris de Wild Propitius nieuwe raadsvoorzitter Amsterdam Noord

Tijdens de vergadering van de stadsdeelraad Amsterdam Noord op 12 februari jl. is Chris de Wild Propitius (PvdA) benoemd tot nieuwe raadsvoorzitter. De vacature voor deze functie ontstond nadat Joke Peppels was benoemd en beëdigd als nieuwe voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Chris de Wild Propitius (34) is sinds 1994 namens de PvdA lid van de stadsdeelraad. In de vorige raadsperiode was hij al voorzitter van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze periode is hij gestart als voorzitter van de PvdA-fractie, maar heeft die functie neergelegd na de val van het vorige Dagelijks Bestuur.

Na zijn benoeming door de raad als voorzitter heeft Chris de Wild Propitius aangegeven te streven naar een goede samenwerking met alle raadsleden, maar ook een betere samenwerking tussen de raadsleden. In zijn taak als voorzitter van de raad zal hij ook de trekker worden van het dualisme. Dualisme tussen raad en college is niet een kwestie van tegenwerking, maar intensieve samenwerking. De raad heeft echter wel een eigen rol en verantwoordelijkheid en zal daar nog een duidelijkere vorm voor moeten vinden. Het gaat dan om de eigen kracht van de raad te benutten en te komen met eigen initiatieven om Noordse onderwerpen te agenderen en daar beleidskaders voor aan te geven", aldus De Wild Propitius.

De nieuwe raadsvoorzitter streeft tevens naar een goede samenwerking met Joke Peppels, de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: de griffie van het stadsdeel, telefoonnummer 020-6349924 of rechtstreeks met Chris de Wild Propitius, telefoonnummer 06-52493024

Deel: ' Chris de Wild Propitius nieuwe raadsvoorzitter Amsterdam Noord '
Lees ook