CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel : 02.238.38.11
Fax : 02.230.43.60
www.cdenv.be

E-mail : inform@cdenv.be

NIEUWSBRIEF
21 februari 2003

CD&V'ERS IN WOORD EN BEELD

In Villa Politica ziet u onder meer de parlementaire debatten over Irak, met PIETER DE CREM, en over de kandidatuur van minister-president Dewael bij de federale verkiezingen, met ERIC VAN ROMPUY. Vanavond op Canvas, om 22.30 u.

Het Laatste Nieuws brengt een interview met STEFAAN DE CLERCK en zijn echtgenote Mine. Een portret van de mens achter de voorzitter.

JEF GABRIËLS, burgemeester van Genk, debatteert in De Zevende dag over de rechstreekse verkiezing van de burgemeester. Zondag op TV1, vanaf 11 u.

GELD VOOR HET GEN IS ZONDER MEER BESCHIKBAAR

SIMONNE CREYF ijvert voor een Gewestelijk Expressnet (GEN) in en rond Brussel. Op een parlementaire vraag van over de financiële middelen voor de GEN-investeringen in 2003, heeft minister van Overheidsbedrijven Rik Daems bevestigd dat er meer dan genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om deze investeringen volledig en onverkort uit te voeren.

Lees verder op www.cdenv.be

STATISTIEKEN 2002 OVER VERKEERSSLACHTOFFERS ZIJN VERRE VAN VOLLEDIG

JOS ANSOMS hoopt dat de ongevalscijfers die minister Duquesne bekend maakte, zullen stroken met de waarheid. Elke dode en zwaargewonde die er minder valt in het verkeer is immers winst en minder verdriet en ellende in gezinnen. Toch vreest het Kamerlid dat de werkelijkheid minder rooskleurig zal zijn dan de minister wil doen geloven.

Meer op www.cdenv.be

OPLOSSING VOOR DE ACHTERSTALLEN LOTERIJ BIJ VLAAMSE WELZIJNSVOORZIENINGEN

De Vlaamse welzijnssector luidt de alarmbel. Tal van instellingen - vooral voor gehandicapten - hebben veel geld geïnvesteerd in nieuwe goede opvangvoorzieningen. De Nationale Loterij helpt hen hierbij. Nu blijkt dat de Loterij vele jaren achterstallen (1999, 2000, 2001) heeft bij de uitbetaling van de beloofde steun. Voor vele instellingen is dit een financiële ramp. De Vlaamse overheid speelde de bal door naar de Loterij en federaal minister Daems; de Loterij speelde de bal door naar minister Vogels, die te veel zou hebben beloofd. WIVINA DEMEESTER trekt aan de alarmbel.

Ontdek haar voorstel op www.cdenv.be

VLAAMSE REGERINGSLEDEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR DE FEDERALE VERKIEZINGEN MOETEN ONTSLAG NEMEN ERIC VAN ROMPUY ondervroeg Minister-president Dewael over diens uitspraken m.b.t. de federale verkiezingen. Dewael verklaarde immers de eed als volksvertegenwoordiger te zullen afleggen. De eed afleggen staat gelijk met ontslag nemen als Vlaams Minister-president. Om aan die dubbelzinnigheid een einde te maken doet JOS DE MEYER een voorstel.

Lees het op www.cdenv.be

62.000 WERKNEMERS UIT VOEDINGSINDUSTRIE KUNNEN NIET REKENEN OP PAARS-GROEN Het effect van de "verlaging" van de vennootschapsbelasting, betekent voor deze sectoren eigenlijk een lastenverhoging. EDDY SCHUERMANS heeft de laatste maanden herhaaldelijk gepleit voor compenserende maatregelen, maar de regeringspartijen veegden zijn voorstel van tafel.

Meer op www.cdenv.be

BALKENENDE & DE CLERCK
De Nederlandse minister-president JAN PETER BALKENENDE was recent in ons land en ontmoette STEFAAN DE CLERCK. Zij hadden een boeiend gesprek over de actualiteit van de christen-democratie

Dat gesprek leest u op hier

NIEUW FORUM OP ONZE SITE
De CD&V-site heeft een splinternieuw forum, met drie discussiegroepen. Laat ook u stem horen!

Dat kan hier

Luk Vanmaercke

Tel 02 238 38 76

lvanmaercke@cdenv.be

http://www.cdenv.be/

CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel

Deel: ' Christen-Democratisch en Vlaams - nieuwsbrief 21-2-2003 '
Lees ook