home

Persberichten

20 september 2001

Euthanasievraag terugdringen met verbetering pijnbestrijding en stervensbegeleiding

ChristenUnie en PvdA: "Extra geld voor palliatieve zorg"

In een motie vragen Leen van Dijke (ChristenUnie) en Ad Melkert (PvdA) de regering om de palliatieve zorg te versterken en daarvoor zo spoedig mogelijk extra middelen vrij te maken. Zij vinden dat een toereikend aanbod, een adequate organisatie en een kwalitatief hoge verlening van palliatieve zorg in de meest brede zin van het woord van groot belang is. "De vragen op de grens van leven en dood zijn moeilijke vragen, maar is het gewoon niet waar dat euthanasie het antwoord is", aldus Leen van Dijke. Met structurele extra middelen wil de ChristenUnie de knelpunten in de palliatieve zorg aanpakken.

De aandacht voor pijnbestrijding en stervensbegeleiding staat in een breder kader. De ChristenUnie wil evenals het kabinet extra geld voor de zorg om de wachtlijsten en de personeelstekorten weg te werken. Maar daarmee is niet alles gezegd. "In de zorgsector is economische bedrijfsvoering een wet van Meden en Perzen geworden. Dat is niet goed. Er moet in de verpleeghuizen en ziekenhuizen weer ruimte komen voor zorg met een hart", vindt Van Dijke.

Het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties maakt zich ernstig zorgen over de euthanasiewetgeving in Nederland. "Straks besluit de VN nog om internationale waarnemers naar Nederland te sturen", aldus Leen van Dijke tijdens de Algemene Beschouwingen eerder deze week. Het kabinet moet de zorgen van het comité wegnemen met een onderzoek naar de zorgvuldigheid in de euthanasiepraktijk. De ChristenUnie wil van het kabinet weten of daarin ook de vraag gesteld wordt of oneigenlijke motieven een rol spelen bij medische beslissingen rondom het levenseinde. "Ik wil weten wat er gebeurt als euthanasie tot de normale opties gaat behoren, want ik vrees dat er morele druk ontstaat op zorgverleners en familieleden en de patienten zelf".

Deel: ' ChristenUnie en PvdA extra geld voor palliatieve zorg '
Lees ook