ChristenUnie


ChristenUnie gaat bouwen aan de basis Woensdag 12 Juni 2002 - 09:23

Vandaag presenteert de ChristenUnie haar evaluatie-rapport Bouwen aan de basis. Dit rapport is een analyse van de vele reacties en evaluaties na de teleurstellende uitslag van de verkiezingen voor de ChristenUnie. Directeur van het wetenschappelijk instituut Roel Kuiper en bureaudirecteur Peter van der Bijl hebben in het rapport acht aanbevelingen geformuleerd waar tijdens het extra Uniecongres op 22 juni besluitvorming over plaats zal vinden. Het bestuur van de ChristenUnie draagt de verantwoordelijkheid voor de publicatie van het rapport en neemt de aanbevelingen over. De partij hoopt dat hiermee de richting voor de verdere ontwikkeling van de ChristenUnie kan worden aangegeven.

Het rapport geeft een analyse op de vragen over de politieke koers, de campagne, de kandidatenlijst en lijsttrekker Kars Veling. De hoeveelheid vragen en reacties van leden en kiezers, toont de grote betrokkenheid bij de uitslag van de verkiezingen voor de ChristenUnie. Met dit rapport wil de ChristenUnie deze indringende vragen en reacties serieus nemen, aldus Roel Kuiper.

De aanbevelingen bevatten het huiswerk voor de ChristenUnie voor de komende periode. Roel Kuiper: De aanbevelingen willen we op 22 juni aan het congres voorleggen om daarna als gehele ChristenUnie weer constructief te bouwen aan duidelijke, christelijke politiek.

Het Uniecongres wordt D.V. 22 juni gehouden in het Johannes Fontanus College in Barneveld en begint om 10.00 uur.


---

Deel: ' ChristenUnie gaat bouwen aan de basis '
Lees ook