ChristenUnie: kabinet maakt het onmogelijk om in te stemmen met Belastingplan

ChristenUnie: kabinet maakt het onmogelijk om in te stemmen met Belastingplan

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Het nieuwe voorstel van het Belastingplan door het kabinet is voor de ChristenUnie een onbegaanbare weg. Dit pakket ligt verder af van de idealen die wij als ChristenUnie steeds hebben ingebracht, te weten een forse verbetering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten en het verkleinen van de onrechtvaardige kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners. Juist deze mensen zouden bij een lastenverlichting van 5 miljard moeten kunnen meedelen. Dat dit niet kan is ongehoord. Op het punt van vergroening toont het kabinet iets meer ambitie. Maar dit is onvoldoende in het licht van het gehele belastingpakket. Het kabinet heeft het de ChristenUnie onmogelijk gemaakt voor dit belastingplan te stemmen."

Zoekwoorden:

Deel: ' ChristenUnie onmogelijk om in te stemmen met Belastingplan '
Lees ook