Een troon in de hemel Zaterdag 11 Mei 2002 - 22:26

De week
Het was een angstaanjagende en bizarre week. Ik weet nog precies waar ik was. Ik weet nog precies wat ik deed. En ik niet alleen bijna iedereen weet dat nog. De moord op Pim Fortuyn heeft alles op zn kop gezet. Hoe is zoiets mogelijk? In Nederland? Wat bezielde de dader? Waar loopt dit op uit?

De gevolgen kunnen dramatisch zijn. De campagne is voorbij. Het debat is verstomd. Er heerst een vreemde stilte. We beleven een historische aanloop naar onvoorspelbare verkiezingen. Dinsdagavond was ik nog in Hilversum bij het Mediapark. Honderden mensen en heel veel bloemen en kaarsjes. Vrijdag zag ik de mis in Rotterdam en de grote emotie bij de mensen op straat. Wat is dit? Wat moeten en wat kunnen we hiermee? Veroorzaakt de mythe rond Pim Fortuyn een politieke aardverschuiving? En: wat betekent dat voor onze samenleving? Maar ook: wat betekent dat voor ons, mensen van de ChristenUnie voor ons als partij en voor ons persoonlijk?

Een angstaanjagende en bizarre week. Een heleboel vragen. Grote verwarring. Wat moet je dan zeggen op een moment als dit? Donderdag vierden we hemelvaartsdag: Jezus is ten hemel gevaren en zijn leerlingen staarden hem na. Lucas schrijft: Een wolk onttrok Hem aan het gezicht (Handelingen 1: 9). Dat was voor de leerlingen vast en zeker een teleurstelling. Na de dramatische ervaringen van de afgelopen weken, mochten ze blijkbaar niet zien waar hun Heer naar toe ging. Nooit een wolk aan de hemel, maar uitgerekend nu een wolk die Hem onttrok aan hun ogen.

De openbaring
We hebben Openbaring 4 gelezen. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes is het laatste boek in onze bijbel. Johannes is verbannen naar het eiland Patmos, omdat hij de boodschap van God en het getuigenis van Jezus had verkondigd (Openbaring 1: 9). Op de dag van de Heer komt de Geest over hem en staat hij oog in oog met de Zoon des mensen. Verpletterend! Zoveel heiligheid en zoveel majesteit. Johannes komt woorden tekort om te beschrijven wat hij ziet. De adem stokt in zijn keel. Hij kan geen woord uitbrengen. Hij schrikt zich bij wijze van spreken - dood. Hij schrijft: Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten (Openbaring 1: 17). Maar dat is niet de bedoeling. Johannes krijgt een opdracht: Schrijf op wat je gezien hebt (Openbaring 1: 19). Hij moet doorgeven aan de gemeente van Jezus Christus wat er nu is en wat er nog komen gaat.

Openbaring 1 t/m 3 vormen de inleiding van het boek. Openbaring 6 t/m 22 beschrijven wat er spoedig gebeuren moet (Openbaring 1: 1). Daar tussendoor gunnen Openbaring 4 en 5 ons een kijkje achter de schermen van het wereldgebeuren. Dat gebeurt niet voor niks. Dat kijkje achter de schermen is nodig om het vervolg te kunnen begrijpen en in het juiste perspectief te zetten. Zonder Openbaring 4 en 5 heb je geen doorzicht en verlies je de moed.

De troon in de hemel
Jezus is ten hemel gevaren en samen met zijn andere leerlingen staarde Johannes hem na en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Ze hoorden van twee mannen in witte kleren dat hij naar de hemel was gegaan (Handelingen 1: 11), maar ze zagen het niet Jammer, want er was zoveel geweest dat hen aan het twijfelen had gebracht: de meester was gevangen genomen en gekruisigd en gestorven. Waar loopt dit op uit? Komt het allemaal nog wel goed? Ze hadden zo graag gezien dat Hij was binnengehaald in de hemel door zijn Vader en zijn engelen. Hij had gezegd: God heeft mij alle macht gegeven in de hemel en op de aarde (Matteus 28: 18). Maar ze hadden zo graag gezien dat Hij de troon beklom.

Wat Johannes toen op de Olijfberg - niet heeft gezien, mag hij nu wel zien. Hij krijgt een visioen. En kijk: Een deur in de hemel stond open (Openbaring 4: 1). En een stem zegt: Kom hierboven, dan zal ik u laten zien wat hierna gebeuren moet. Johannes krijgt een uitnodiging om naar boven te klimmen, naar de hemel. Hij mag door een open deur naar binnen kijken. Ik stel me voor dat hij op een eerbiedige afstand van de deuropening blijft staan en voorzichtig de hemel inkijkt. En wat is dan het eerste wat hij ziet? Er stond een troon in de hemel en er zat iemand op die troon (Openbaring 4: 2).

Dit is wat Johannes moet zien om het vervolg van de openbaringen te kunnen begrijpen en aan te kunnen; dit is wat hij moet weten om alles wat er spoedig gebeuren moet in het juiste perspectief te plaatsen, om doorzicht te krijgen, om de vragen te boven te komen: In de hemel stond een troon. Als je om je heen kijkt en ziet wat er in de wereld en in Nederland aan de hand is, kun je bang worden en wanhopig. Waar loopt dit allemaal op uit? Waar is God? Kijk dan even met Johannes mee de hemel in: In de hemel staat een troon en er zit iemand op die troon.

In de hele Openbaring aan Johannes staat de troon van God centraal. Van het begin tot aan het eind neemt de troon van God een belangrijke plaats in. Wat er ook gebeurt, in de hemel staat een troon: vast en onwankelbaar. Wat er ook gebeurt, achter de zichtbare werkelijkheid is de onzichtbare werkelijkheid van de hemel, waar God de Heer woont en alles regeert.
De wetenschap dat er in de hemel een troon staat en dat er Iemand op de troon zit geeft moed en vertrouwen om verder te gaan. Maar er is méér! Johannes ziet rondom de troon een regenboog. Dat is een teken van Gods heerlijkheid, maar vooral ook een teken van zijn trouw.

De hemelvaartschristenen
Woensdag 15 mei kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Wat zal de uitslag zijn? Welk kabinet zal er komen? Wie wordt de nieuwe minister-president? En welke invloed heeft de uitslag van de verkiezingen op de sentimenten in de samenleving? Wat gebeurt er met de christelijke politiek en met de ChristenUnie? Wie komt er wel in de Kamer en wie niet? Een heleboel vragen waar niemand vooralsnog een antwoord op kan geven Spanning misschien wel meer dan ooit.

Eén ding moeten we maar niet vergeten: In de hemel staat een troon. Het was hemelvaartsdag! Als we kijken naar de golven om ons heen dan verdrinken we erin, maar als we als hemelvaartschristenen omhoog kijken putten we nieuwe kracht. De hemel heeft een open deur en als we samen met Johannes - daardoor naar binnen kijken, weten we het zeker: In de hemel staat een troon en er zit iemand op die troon. Vóórdat Johannes de verschrikkingen te zien kreeg, die hij in Openbaring 6 t/m 22 beschrijft, mocht hij een kijkje nemen in de hemel: de toekomst is onzeker, maar God regeert!

Laten we als hemelvaartschristenen naar de verkiezingen toeleven. Omhoog kijken de hemel in. Omhoog kijken naar de troon. Daar zetelt onze regering. Niet in Den Haag. Niet in Brussel. Niet in New-York. In de hemel staat een troon en er zit iemand op die troon. Daar krijgen alle dingen hun bestemming en hun diepste zin.

---

Deel: ' Christenunie Onze regering zetelt in de hemel niet in Den Haag '
Lees ook