ChristenUnie-SGP betreurt kaalslag in gebieden

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 9 juli 2015

ChristenUnie-SGP betreurt kaalslag in gebieden

De ChristenUnie-SGP is onaangenaam verrast met het voornemen van het stadsbestuur om 9,4 miljoen euro te bezuinigen op de gebiedsorganisatie, de ambtelijke ondersteuning van de nieuwe gebiedscommissies. Burgerraadslid Wouter Boonzaaijer vreest dat deze bezuiniging en die op de budgetten voor bewonersinitiatieven flinke consequenties zullen hebben op de slagkracht van de gebieden: “De uitvoering van de gebiedsplannen zou zo maar eens onder druk komen te staan. Ik roep de wethouder op om eerst de inhoudelijke evaluatie af te wachten en niet nu al te bezuinigen en daarmee op voorhand al aan de stoelpoten van het nieuwe bestuursmodel te zagen.”

Zoekwoorden:

Deel: ' ChristenUnie-SGP betreurt kaalslag in gebieden '


Lees ook