ChristenUnie-SGP: "Grote zorgen over onderhoud buitenruimte!"

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 9 juli 2015

ChristenUnie-SGP: "Grote zorgen over onderhoud buitenruimte!"

De ChristenUnie-SGP maakt zich grote zorgen over het achterstallig onderhoud in de Rotterdamse buitenruimte en het gebrek aan financiële middelen om al het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Burgerraadslid Mark de Boer vreest voor verloedering en roept wethouder Eerdmans op om topprioriteit aan de buitenruimte te geven: “Dit college kiest ervoor om zijn geld aan andere zaken uit te geven en daar zitten een hoop leuke extraatjes tussen. Wat ons betreft gaan we eerst de basis op orde brengen, oftewel keurig onderhouden wijken!”

Met de nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2015-2018 heeft het stadsbestuur een inventarisatie gemaakt van de huidige staat van de Rotterdamse buitenruimte en het noodzakelijke onderhoud dat moet plaatsvinden. Het gaat daarbij om wegen, groen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, speelplekken en monumenten. In de nota valt te lezen dat om al het noodzakelijke onderhoud uit te kunnen voeren jaarlijks maar liefst 21,5 miljoen euro extra nodig is.

Enorme opgave

“We staan dus voor een enorme opgave en alleen voor het wegenonderhoud is een structurele oplossing gekomen. Complimenten aan de wethouder dat hij dit oppakt maar we zijn er nog lang niet!”, aldus De Boer die heeft voorgesteld om een ‘noodfonds buitenruimte’ in het leven te roepen met voldoende geld erin om het onderhoud weer op orde te krijgen. “En dat is geen formaliteit. Het is cruciaal voor de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad.” Het voorstel voor een noodfonds kon helaas niet rekenen op steun van een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad. “Spijtig maar we zullen ons er voor blijven inzetten om de komende jaren extra middelen vrij te maken voor de buitenruimte.”

Businesscase

Naast een noodfonds heeft de ChristenUnie-SGP het college opgeroepen om een businesscase uit te werken om inzichtelijk te maken wat de gemeente Rotterdam op de lange termijn kan besparen als al het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk wordt weggewerkt. “Ik zou mij namelijk zo maar kunnen voorstellen dat het op de lange termijn een stuk goedkoper is om het onderhoud goed bij te houden en noodzakelijke investeringen niet uit te stellen maar gewoon uit te voeren. Dat vraagt wellicht nu om een forse investering maar hiermee los je het probleem wel op voor de toekomst.” Het voorstel voor een businesscase is met ruime meerderheid aangenomen.

Deel: ' ChristenUnie-SGP "Grote zorgen over onderhoud buitenruimte!" '


Lees ook