"Skaeve Huse mogen geen eindhalte zijn"

Persbericht ChristenUnie-SGP Rotterdam - 5 februari 2015

"Skaeve Huse mogen geen eindhalte zijn"

Rotterdam krijgt binnenkort in het kader van de aanpak woonoverlast elf zogenaamde Skaeve Huse, ook wel bekend als de asowoningen voor notoire overlastgevers. De ChristenUnie-SGP ziet deze Skaeve Huse als een pedagogische maatregel die slechts in zeer uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. “Terugkeer in de maatschappij moet het streven zijn en daarmee is het per definitie een tijdelijke maatregel. Met de huidige plannen zouden de Skaeve Huse echter zo maar eens het eindstation kunnen zijn voor het grootste deel van de doelgroep en dat kan niet de bedoeling zijn.”, aldus burgerraadslid Mark de Boer. De ChristenUnie-SGP pleit voor een maximale verblijfstermijn.

Overlastgevers die een grote negatieve impact hebben op hun leefomgeving kunnen op vrijwillige basis of op last van de rechter naar een Skaeve Huse verhuizen. Hier krijgen zij vervolgens intensieve begeleiding met resocialisatie en terugkeer naar een zelfstandige woning als streven. Vergelijkbare woonvormen in andere gemeenten laten echter zien dat deze poging tot resocialisatie slechts bij een klein deel van de doelgroep aanslaat. Hiermee loop je het risico dat de Skaeve Huse voor een deel van de doelgroep permanente woningen worden. Het voorstel van wethouder Eerdmans sluit dit ook niet uit. De Boer: “Dat is vreemd. Er komt namelijk een moment tijdens het verblijf dat er of zicht is op uitstroom of dat je kunt concluderen dat het programma onvoldoende aanslaat en andersoortige zorg noodzakelijk is. Ook in het laatste geval moet je streven naar uitstroom, bijvoorbeeld naar een begeleide woonvorm. Op die manier komen de Skaeve Huse weer vrij voor de primaire doelgroep.”

Om permanente bewoning te voorkomen pleit de ChristenUnie-SGP voor het schrappen van deze mogelijkheid in de plannen. Burgerraadslid De Boer roept tevens de wethouder op om samen met professionals te komen tot een maximale verblijfstermijn.

Deel: ' ChristenUnie-SGP skaeve Huse mogen geen eindhalte zijn '


Lees ook