Gemeente Breda


CHRISTUS KONINGKERK NIET OP RIJKSMONUMENTENLIJST

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) te adviseren de Christus Koningkerk en de pastorie aan het Pastoor Potterplein niet op te nemen in het register van beschermde rijksmonumenten. De raad neemt hierover op 27 mei een definitief besluit.

In juni 1996 besloot de gemeenteraad al eerder om de kerk en de pastorie niet te nomineren voor de rijksmonumentenlijst. De ‘Vereniging behoud Christus Koningkerk e.o.’ verzocht de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vervolgens in november van dat jaar om het complex toch op te nemen in het register van beschermde rijksmonumenten. De commissie Welstand, Architectuur en Monumenten (WAM ) adviseerde negatief. De afgelopen tijd zijn diverse belanghebbenden gehoord en is overleg geweest met de eigenaar van de kerk. Hieruit kwamen geen argumenten naar voren die reden zouden kunnen zijn om de staatssecretaris van OCW te adviseren de kerk en pastorie aan te wijzen als rijksmonument.

Eerder deze maand adviseerde ook de Raad voor Cultuur negatief over de plaatsing van het complex op de monumentenlijst.

Wanneer de staatssecretaris op basis van de negatieve adviezen van de Raad voor Cultuur en de gemeenteraad besluit de Christus Koningkerk niet op de monumentenlijst te plaatsen, kan de nieuwe eigenaar Korteweg Bouw overgaan tot sloop van de kerk. Korteweg wil er twintig tot vijfentwintig (middeldure) woningen voor in de plaats bouwen. De pastorie wordt in dat geval verkocht. Tegen het besluit van de staatssecretaris is bezwaar mogelijk.

Breda, 4 mei 1999

Deel: ' Christus Koningkerk Breda niet op rijksmonumentenlijst '
Lees ook