Landbouwuniversiteit Wageningen


vr 15-01-99 CHRONISCHE STRESS KAN DE VOORTPLANTING VAN VARKENS VERSTOREN


tijd 13:30 uur

onderwerp promotie drs. J.A.J. Dierx, Nijmegen
titel Neuro-Endocrine regulation of LH Secretion in Cyclic pigs

promotor(en): prof.dr. V.M. Wiegant (neuro-endocrinologie) en prof.dr. D. van der Heide (fysiologie van mens en dier)
informatie afd. voorlichting en pr, Gert van Maanen, tel. 0317-485003

Stress en de reactie op stressvolle gebeurtenissen kunnen een gevaar opleveren voor het welzijn en de gezondheid van dieren. In het algemeen leidt stress tot een onderdrukking van de processen die bijdragen aan de voortplanting, vermoedelijk om energie te sparen voor de directe overleving van het individu. In de intensieve varkenshouderij, waar zeugen soms aangebonden in nauwe boxen worden gehuisvest, is sprake van chronische stress, die kan leiden tot een aanzienlijke uitval door een verminderde vruchtbaarheid. Er wordt gedacht dat lichaamseigen morfine-achtige stoffen (endogene opioïde peptiden of endorfinen) bij zo'n stressrespons betrokken zijn. Uit het onderzoek van John Dierx blijkt dat endorfinen een rol spelen bij de timing van de volgorde waarin de hormoonconcentraties tijdens de voortplantingscyclus veranderen. Dit verklaart waarom verandering van huisvesting en chronische stress kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen.

Deel: ' Chronische stress kan de voortplanting van varkens verstoren '
Lees ook