Ingezonden persbericht


Persbericht

Cialis: nieuwe erectiepil met langere werkingsduur

Amsterdam, 18 februari 2003. Cialis®, het nieuwe geneesmiddel voor mannen met erectiestoornissen, is vanaf vandaag verkrijgbaar op recept bij de huisarts of specialist. Cialis (spreek uit als `sialis') is een erectiepil die 24 uur werkzaam is. Dat wil zeggen dat gedurende een etmaal, net als bij gezonde mannen, de erectie kan worden opgewekt door seksuele prikkeling en dat deze verdwijnt als de man niet langer opgewonden is. De langere werkingsduur heeft als voordeel dat er voor de man en zijn partner meer ruimte is om zelf het moment van intimiteit te kiezen. Volgens recent onderzoek van Intomart voldoet Cialis hiermee zo veel mogelijk aan de wens van de Nederlander om spontaan seks te hebben met de partner, zonder dit te moeten plannen.

"Met dit nieuwe geneesmiddel zullen vele mannen met erectiestoornissen hun probleem even kunnen vergeten. Met Cialis kunnen zij gedurende 24 uur normaal seks beleven. Op zaterdag kan hij bijvoorbeeld de pil innemen, die dan werkzaam is tot zondagavond. Tot voor kort moesten deze mannen seksuele activiteiten twee tot vier uur van tevoren plannen", aldus de Rotterdamse seksuoloog Prof A.K. Slob.

Cialis is een PDE5 remmer. Het zorgt voor vaatverwijding in de penis zodat door instroom van bloed een erectie ontstaat, zolang er tenminste sprake is van seksuele stimulatie. Eten heeft geen invloed op de werking van Cialis. Uit studies blijkt dat hoofdpijn en misselijkheid de meest voorkomende bijwerkingen zijn, net zoals trouwens bij andere PDE5 remmers. Maar deze klachten zijn over het algemeen mild tot matig en van voorbijgaande aard. Voor mannen die deelnamen aan de studies waren deze bijwerkingen zelden reden om met Cialis te stoppen.

Cialis is ontwikkeld door Lilly ICOS, een joint venture tussen ICOS Corporation en Eli Lilly and Company.


---
Meer informatie voor de redactie is te verkrijgen bij: C. de Jongh, CdJ Communicatiemanagement,
Tel : 076 ­56 55 170, e-mail: caroline@cdjcomm.nl

M. Kroneman, Lilly Nederland,
Tel : 030 ­ 602 58 00

Conclusies Intomart onderzoek over erectiestoornissen en de behandeling ervan onder huisartsen en de Nederlandse bevolking

Februari 2003

Huisartsenonderzoek

Opzet: internet
Aantal respondenten: 84
Algemeen profiel: gemiddeld 2680 patiënten in de praktijk

Conclusies:

1. De huisarts geeft aan dat slechts bij 1% van de patiënten de diagnose erectiestoornis is vastgesteld

2. Bij 70% van de huisartsen zien patiënten erectiestoornissen als een probleem binnen de relatie. Bij 47% van de huisartsen zien patiënten het als een individueel probleem.

3. Als mogelijke oorzaken van het erectieprobleem geeft de huisarts het volgende aan:

a. Psychische oorzaak: 95% b. Lichamelijke ziekte of aandoening: 89% c. Medicijngebruik: 95% d. Stress: 79% e. Ouder worden: 79% f. Gebrek aan interesse in de partner: 69% g. Prostaatproblemen: 69%

Als wordt doorgevraagd naar de belangrijkste oorzaak, wordt als eerste de psychische factor genoemd (40%), vervolgens het ouder worden (25%) en als derde een lichamelijke ziekte of aandoening (18%).

4. Daarbij komt dat 54% van de huisartsen aangeeft in de praktijk een niet- medische oorzaak te vinden en bij 46% wel.

5. De huisarts vindt het goed dat er aandacht in de media wordt besteed aan erectiestoornissen, maar vindt de aandacht voor erectiepillen wat overdreven (60%).

6. De huisarts is ook van mening dat het erectieprobleem meer impact heeft op de man en zijn relatie dan in de media wordt voorgespiegeld (37%).

7. De huisarts vindt dat hij of de specialist de aangewezen personen zijn om uit te maken of een erectiepil voor de man geschikt is. (61%).

8. De risico's van het illegaal gebruik van erectiepillen zouden duidelijker gecommuniceerd moeten worden naar de gebruiker, aldus 73% van de huisartsen.

9. Daarnaast vindt de huisarts dat internet wel als informatiebron kan worden gebruikt door de patiënt, mits deze door een betrouwbare bron of arts wordt ondersteund.

10. De huisarts is terughoudend wat betreft voorschrijven van erectiepillen via een internet consult van een arts, zeker niet als er geen medische achtergrond van de patiënt bekend is of er geen controle is op de werking.

11. De huisarts is in bijna 90% van de gevallen van mening dat de kracht van de erectiepil ligt in het doorbreken van een negatieve spiraal bij de patiënt.

Onderzoek onder de Nederlandse Bevolking 40 jaar en ouder

Opzet: internet
Aantal: 200 respondenten uit een steekproef van 280 personen via het intomart internetpanel.
Getrouwd/partner: 200 respondenten
Man: 102
Vrouw: 98

Gemiddelde leeftijd: 55 jaar

Conclusies

1. De Nederlanders boven de 40 hebben gemiddeld 5,4 keer per maand seks. 5% heeft aangegeven geen seks meer te hebben. Boven de 60 is een duidelijke afname van seksuele activiteit waarneembaar.

2. Een kwart van de respondenten geeft aan dat zij zelf of hun partner last heeft of heeft gehad van een erectiestoornis. Een groot deel van deze groep heeft nog steeds regelmatig seks met de partner.

3. Voor 60% van de NL boven de 40 is seks belangrijk tot zeer belangrijk in hun leven. Dit percentage geldt ook voor de groep die last heeft of last heeft gehad van een erectiestoornis. Voor een groot deel van die 60% zou het niet meer kunnen hebben van seks met de partner een negatief tot zeer negatief effect hebben op het leven. Bij vrouwen is ligt dit percentage lager.

4. Maar liefst 88% geeft aan dat ze in de meest ideale situatie seks niet hoeven te plannen. De spontane seks heeft de voorkeur. En het liefst `s ochtends of 's avonds. Overigens handelt men ook conform deze voorkeur.

5. Gezien de grote groep mensen die het meest 's avonds seks heeft, is het logisch dat 45% van de mensen dit ook af en toe na een uitgebreide maaltijd heeft.

6. Ruim 50% van de Nederlanders van 40 jaar en ouder beschouwt een erectiestoornis enkel als een probleem bij het erectie krijgen. Slechts 10% geeft aan dat het ook het behouden betreft. Meer dan 20% geeft aan het niet te weten.

7. Als belangrijkste oorzaken worden genoemd: a. Psychische oorzaak: 67% b. Prostaatproblemen: 58% c. Lichamelijke ziekte of aandoening: 57% d. Het ouder worden: 56%

e. Stress: 56% f. Medicijngebruik: 54% g. Gebrek aan interesse in de partner: 38%

8. Volgens 23% is de psychische oorzaak ("het zit tussen je oren") het belangrijkste, gevolgd door het ouder worden (15%), stress (12%) en een lichamelijke oorzaak (11%). De groep mensen die het vaakst seks hebben, geven in 36% van de gevallen aan dat de psychische oorzaak het belangrijkst is.

9. Van de respondenten die zeggen wel eens last te hebben gehad van een erectiestoornis heeft slechts 10% een medicijn overwogen of gebruikt. 43% zou wel een medicijn overwegen of gebruiken als een erectiestoornis zich zou voordoen

Belangrijkste conclusies

Zowel huisartsen als Nederlanders geven aan dat erectiestoornissen een probleem is wat als belangrijkste oorzaak een psychische heeft. De Nederlander is niet bekend met de medische omschrijving van een erectiestoornis.

De huisarts ziet slechts 1% van zijn patiënten in de praktijk met erectiestoornissen, terwijl 25% van de mannen er ooit eens last van heeft. De drempel naar de huisarts is hoog, terwijl deze zich bij uitstek de verantwoorde behandelaar vindt en kan bepalen of de patiënt in aanmerking komt voor een erectiepil.

Een erectieprobleem is een serieus probleem. De patiënt ziet het als een probleem binnen de relatie of als een individueel probleem. De huisarts vindt dat in de media onvoldoende aandacht is voor de impact van de stoornis op de man. Seks is belangrijk tot zeer belangrijk voor de Nederlander en een erectiestoornis heeft voor velen een negatief tot zeer negatief effect op de kwaliteit van leven.

De huisarts ziet het liefst de patiënt in de praktijk. Media aandacht en informatieoverdracht via internet is alleen gewenst als de medische achtergrond van de patiënt bekend is en het gebruik van erectiepillen door de arts gecontroleerd kan worden.

Illegale verkoop is volgens de arts een punt van aandacht voor de media.

De Nederlander vindt seks een belangrijke factor voor de kwaliteit van leven en wil dit ook zo spontaan mogelijk beleven. De meest ideale situatie voor seks in een spontane, niet geplande gemeenschap, 's ochtends of 's avonds na 18.00 uur, en soms na een uitgebreide maaltijd.

ACHTERGRONDINFORMATIE CIALIS®

In ruim 60 studies waarbij meer dan 4.000 mensen werden ingesloten, is de effectiviteit en veiligheid van Cialis aangetoond. Een geïntegreerde analyse is gemaakt van 5 gerandomiseerde, placebo gecontroleerde fase 3 studies waaraan 1.112 mannen deelnamen (waarvan 804 met Cialis en 308 met placebo werden behandeld). Bij deze mannen was sprake van een erectiestoornis veroorzaakt door verscheidene factoren en variërend in ernst. Behandeling met 20 mg. Cialis resulteerde bij 81% van de mannen in verbeterde erecties2. In de placebo groep was dit 35%. Momenteel is Cialis de enige PDE5 remmer die aangetoond heeft dat het werkzaam is tot 24 uur na inname. Inname van voedsel heeft geen invloed op de werking van het medicijn. Net zoals bij gezonde mannen dient de erectie te worden opgewekt door seksuele stimulatie en zal de erectie verdwijnen als de man niet langer seksueel opgewonden is.

Bij seksuele prikkeling komt onder invloed van stikstofmonoxide (NO) cyclisch­ guanosinemonofosfaat (cGMP) vrij, dat verwijding van de bloedvaten naar het zwellichaam in de penis veroorzaakt. Hierdoor kan het sponsachtige weefsel van het zwellichaam zich vullen met bloed zodat er een erectie ontstaat. cGMP werkt maar even, want ze wordt ook direct weer afgebroken door het enzym fosfodiësterase type 5, kortweg PDE5. Dit enzym wordt geblokkeerd door de zogenaamde PDE5- remmers, middelen als Cialis en Viagra. Wat ze in feite doen is het cGMP meer tijd geven om z'n werk te doen. Aangezien cGMP vrijkomt onder invloed van seksuele prikkeling, is het belangrijk dat de man inderdaad opgewonden is, anders gebeurt er niets. Cialis en Viagra zijn geen afrodisiaca, geen stoffen waar je opgewonden van wordt.

De startdosering van Cialis is 10 mg. Zo nodig, bij onvoldoende effect, kan de dosering verhoogd worden naar 20 mg. De maximale aanbevolen doseringsfrequentie is eenmaal per dag. De meest voorkomende bijwerkingen in de studie met Cialis waren hoofdpijn en dyspepsie. De gemelde bijwerkingen waren over het algemeen mild tot matig en van voorbijgaande aard .2

Cialis is verkrijgbaar op voorschrift van de arts. Cialis kan niet worden voorgeschreven aan patiënten die nitraten (bloeddruk verlagende middelen) gebruiken en patiënten met hartaandoeningen voor wie seksuele activiteit af te raden is.

Een patiënt die 20 mg Cialis nodig heeft om de gewenste effectiviteit te bereiken, betaalt evenveel als een patiënt die die met een tablet van 10 mg toe kan. Cialis wordt niet vergoed binnen het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem. Derhalve dient de patiënt zelf voor de medicatie te betalen. Een standaard verpakking van 4 tabletten 10 of 20 mg kost 29,57 euro 6 euro apotheek afleveringskosten en exclusief 6% BTW en exclusief.

1 Blanker MH, Bosch JLHR, Groeneveld FPMJ, Bohnen AM, Prins A, Hop WJC. Erectile and ejaculatory dysfunction in a community-based sample of men aged 50-78 years: Prevalence concern and relation to sexual activity. Urology 2001:57:763-768 2 Brock GB, McMahon CG, Chen KK, Costigan T, Shen W, Watkins VS, Anglin G, Withaker JS. Efficacy and safety of Tadalafil in the Treatment of Erectile Dysfunction: Results of Integrated Analyses. J Urol 2002; 168:1332 ­ 1336

ACHTERGRONDINFORMATIE ERECTIESTOORNISSEN

Wat is een erectiestoornis?
Erectiestoornis wordt gedefinieerd als een aandoening waarbij de man niet in staat is een erectie te krijgen en/of te behouden, welke nodig is om seksuele gemeenschap naar tevredenheid te hebben.

Prevalentie
In Nederland heeft meer dan 10% van de mannen last van een erectiestoornis. De prevalentie van erectiestoornissen neemt toe met de leeftijd: in de leeftijdscategorie 50-54 jaar geeft circa 21% van de onderzochte mannen aan enige mate van erectiestoornissen te ervaren tegen circa 55% in de leeftijdscategorie 70-78 jaar1.

Oorzaken
Bij 80% van de mannen met erectiestoornissen is er sprake van een lichamelijke conditie, die kunnen bijdragen aan het probleem. De overige 20% betreft mannen waarbij een psychische factor de hoofdoorzaak lijkt te zijn. In veel gevallen gaat het echter om een combinatie van lichamelijke en psychische factoren die leiden tot erectiestoornissen.
De meest voorkomende aandoeningen die kunnen leiden tot een erectiestoornis zijn:
· Diabetes mellitus

· Hart- en vaatziektes

· Hoge bloeddruk

· Nieraandoeningen

· Problemen aan de urinewegen en geslachtsorganen
· Ziekten die een schadelijke invloed hebben op de zenuwen of hersenen, zoals MS of een herseninfarct

Impotent of erectiestoornis
Erectiestoornis, ook wel erectiele disfunctie (ED) genoemd, is niet hetzelfde als impotentie. Het zijn twee problemen die medisch gezien familie zijn van elkaar. Maar onder impotentie vallen ook andere seksuele problemen.

Overige behandelingsmogelijkheden
De huisarts kan, behalve een behandeling met een erectiepil, ook attenderen op andere behandelingen. Zo is het mogelijk om via zelfinjecties in de penis een erectie te krijgen. Andere hulpmiddelen zijn erectieprothesen, een vacuümpomp of een penisring. Als het probleem in de bloedvaten blijkt te zitten, zal een operatie echter de meest aangewezen weg zijn. Daarnaast is er ook psychische hulpverlening mogelijk.

1 1 Blanker MH, Bosch JLHR, Groeneveld FPMJ, Bohnen AM, Prins A, Hop WJC. Erectile and ejaculatory dysfunction in a community-based sample of men aged 50-78 years: Prevalence concern and relation to sexual activity. Urology 2001:57:763-768

ERECTIEWIJZER

Binnenkort is er een vragenlijst beschikbaar voor patiënten in de brochure "Erectiewijzer", die in de wachtkamer van de arts te verkrijgen is.
Met behulp van de vragenlijst kan de arts bij de patiënt de diagnose stellen en aangeven of hij in aanmerking komt voor een erectiepil.
Hieronder de vragenlijst die met behulp van P.Leusink, huisarts/seksuoloog is samengesteld:

Wat zijn de seksuele klachten precies?
O Ik kan geen goede erectie krijgen of houden.
O Ik kom te snel klaar.
O Ik heb geen zin meer in seks.
O Anders, nl. ...

Hoe is het probleem ontstaan? Heb je nog wel nachtelijke of ochtenderecties? O Plotseling 0 Ja, nl......keer per week O Geleidelijk 0 Nee

Heb je wel eens operaties ondergaan in de onderbuik? O Ja, namelijk ...
O Nee

Heb je last van een of meer van de volgende aandoeningen? O Suikerziekte
O Hart- en vaatziekte
O Hoge bloeddruk
O Nieraandoeningen
O Problemen aan de urinewegen en geslachtsorganen
O Ziekten die een schadelijke invloed hebben op de zenuwen of hersenen, zoals multiple sclerose of een herseninfarct

Gebruik je medicijnen? Ben je al eens behandeld voor erectiestoornissen? Zo ja, welke 0 Ja, nl. met 0 Nee Medische achtergronden
O Ik rook
O Ik gebruik regelmatig veel alcohol (meer dan vijf glazen per dag) O Ik ben te zwaar

Vragen over de partner
Heb je een partner?
Ja, leeftijd ... jaar. Gezondheid: goed/slecht.
Duur van de relatie?
Hoe omschrijf je zelf de relatie ? Goed/slecht.
Heeft je partner misschien een seksueel probleem? Ja/nee.

Hoe belangrijk is het voor jou om seks en dus gemeenschap te hebben? 0 Zeer belangrijk
0 Belangrijk
0 Redelijk belangrijk
0 Niet belangrijk

In welke mate speelt spontaniteit in jouw seksuele beleving een rol? 0 zeer hoge mate
0 hoge mate
0 mindere mate
0 In geen enkele mate

Meer informatie is te verkrijgen op: www.lilly.nl www.erectiestoornis.nl www.happyed.nl www.erectie.info
18 februari 2003


---- --

Deel: ' Cialis nieuwe erectiepil met langere werkingsduur '
Lees ook