Centrum Informatie en Documentatie Israël


Persbericht
Den Haag, 17 februari 1999

CIDI-site opent prikbord voor meningen over Bijlmer-enquête

Den Haag, 17 februari 1999 - Op de CIDI-site is vandaag een prikbord geopend waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven over de parlementaire enquête naar de Bijlmerramp. Het prikbord is te vinden achter de button Forum Bijlmerramp. Aan de hand van een stelling worden internetgebruikers geprikkeld zich te uiten.

De stelling (die ook in het Engels is vertaald) luidt: "De parlementaire enquête naar de Bijlmerramp wekt vooral emoties op, maar zal niet tot fundamenteel nieuwe inzichten leiden, noch over de lading in het El Al-vliegtuig, noch over het gevoerde beleid."

Met deze forum-site wil CIDI Nederlanders en Israeli's een platform bieden waarop zij over de gevolgen van de ramp met het El Al-toestel in discussie kunnen gaan.

De gebeurtenissen op en na 4 oktober 1992 en de verhoren van de enquêtecommissie hebben veel emoties losgemaakt, die de betrekkingen tussen Nederland en Israel onder druk hebben gezet. Door zich open te stellen voor deze reakties wil CIDI een bescheiden bijdrage leveren aan het weer op peil brengen van de vanouds hechte relaties tussen beide landen.

Nadere informatie bij Hadassa Hirschfeld, adjunct-directeur CIDI, 070-3646862.

Klik hier voor het Forum Bijlmerramp.


(c)CIDI, 1999

Deel: ' CIDI-site opent prikbord voor meningen Bijlmer-enquête '
Lees ook