Behandeling wetsvoorstel volgende week in Eerste Kamer


“Afwijzing landelijke elektronische uitwisseling van patiëntengegevens via EPD zou gemiste kans zijn”

NIJMEGEN, 20110311 -- “Alle inspanningen die organisaties afgelopen jaren hebben gedaan op het gebied van elektronische uitwisseling van patiëntengegevens hadden slechts één doel: het vergroten van kwaliteit van zorg voor de patiënt. Als het Elektronisch Patiënten Dossier volgende week in de Eerste Kamer sneuvelt, betekent dat niet alleen een gemiste kans op kwaliteitsverbetering van de zorg maar ook een geweldige kapitaalsvernietiging.” Dat zegt mevrouw Borghuis, directeur van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) in reactie op een artikel in NRC waarin wordt gesteld dat de landelijke elektronische uitwisseling van patiëntengegevens bij het slotdebat in de Eerste Kamer mogelijk niet op een meerderheid kan rekenen.

Volgens de laatste prognoses stemmen VVD, PvdA en SP tegen het wetsvoorstel dat het EPD regelt. Samen hebben deze fracties 39 van de 75 zetels en daarmee dus een meerderheid in de Senaat. Opvallend is de rol van de VVD, die - zoals de zaken er nu voor staan - tegen de eigen minister (Schippers/Volksgezondheid) stemt. Ander saillant punt is dat de Tweede Kamer in 2009 al groen licht heeft gegeven voor invoering van het EPD. Het elektronisch patiëntendossier kent een lange wordingsgeschiedenis. In 1997 deed D66-minister Borst een eerste voorstel. Tien jaar later beloofde Balkenende IV een ‘spoedige introductie’. En nu in 2011 dreigt het schip alsnog te stranden. Volgens ingewijden heeft het ICT-project tot nu toe ‘enkele honderden miljoenen’ gekost.

Nijmegen achter EPD

Zorgverleners in de regio Nijmegen hebben zich van meet af aan achter het EPD gesteld. 

Jarenlang hebben zij zich ingespannen om door middel van praktijkproeven tot een veilige en betrouwbare uitwisseling van patiëntengegevens te komen. Volgens directeur Marion Borghuis van de CIHN hebben de talloze pilots overtuigend aangetoond dat de uitwisseling grote voordelen brengt: “Uitwisseling komt niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede maar leidt ook tot een cultuurverandering onder zorgverleners. Met name op het gebied van de omgang met privacygevoelige informatie komt een heel nieuw bewustwordingsproces op gang.”

De ervaringen in Nijmegen staan beschreven in een handboek dat enkele maanden geleden is verschenen. Het schetst met grote zorgvuldigheid wat er zoal komt kijken bij de uitwisseling van medische gegevens en kan als leidraad dienen voor collega’s in het land. Maar het boek toont vooral ook aan dat het EPD in de praktijk prima werkt en in alle opzichten een grote stap vooruit is. Dat de Senaat nooit de moeite heeft genomen op de uitnodiging van de Nijmeegse huisartsen in te gaan om kennis te nemen van ervaringen in het veld, vindt Marion Borghuis bijzonder teleurstellend.

EPD: levensreddend voor 1.600 patiënten

De Nijmeegse huisartsen hopen dat het tij alsnog keert voor het EPD en de Eerste Kamer volgende week akkoord gaat met de invoering. De huisartsen Jaap Schreuder en Herman Levelink die de regionale ICT-activiteiten in de zorg coördineren,  hopen op een goede afloop: “Iedere arts weet hoe belangrijk het is snel over de juiste patiëntgegevens te beschikken. Denk aan een spoedgeval van een ‘vreemde’ patiënt op de huisartsenpost. Dan kunnen minuten, soms zelfs seconden tellen. Met het EPD weten we razendsnel wat we weten moeten. Het ministerie heeft becijferd dat we met het landelijk elektronisch patiëntendossier jaarlijks 1.600 levens kunnen redden. Als dat geen overtuigend argument is om het in te voeren, wat is het dan wel? Bovendien hebben onze pilots aangetoond dat het EPD volkomen betrouwbaar en veilig is; alles is uitentreuren getest. Dit wetend kun je je toch niet voorstellen dat de Eerste Kamer tegenstemt?”

Aanvullende informatie

Pro-actieve controles bij CIHN
Bij de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) vinden wekelijks rapportages plaats over de EPD-communicatie. De logging-gegevens van het Landelijk Schakel Punt (LSP) worden maandelijks geanalyseerd. Het management doet aan pro-actieve logging om te controleren of op de juiste wijze gebruik is gemaakt van de inzage van dossiers en of de professionals daadwerkelijk een zorgrelatie met de patiënt onderhouden op het moment dat ze het dossier inkijken.

Praktijkvoorbeeld uit 2010
Na melding van een klacht van een patiënt dat een doktersassistente gegevens uit haar dossier zou hebben gelekt, werden de loggegevens van de betreffende doktersassistente gecontroleerd. Hieruit bleek dat er geen sprake kon zijn van privacyschending. In dit geval kon met behulp van logging worden aangetoond dat de werkneemster van de CIHN geen enkele blaam trof.


Deel: ' CIHN 'Afwijzing EPD door Eerste Kamer gemiste kans voor patiënt' '
Lees ook