expostbus51


PINKROCCADE NV

Cijfers '98 goede start beursgang PinkRoccade

Cijfers 1998 goed vertrekpunt beursgang PinkRoccade

VOORBURG, 11 mei 1999 . PinkRoccade nv heeft vandaag haar jaarcijfers over 1998 gepubliceerd. In 1998 is de omzet van PinkRoccade met 17 gestegen tot 941 miljoen gulden (1997: 805 miljoen). De nettowinst nam in 1998 toe tot 44,8 miljoen gulden (1997: 35,2 miljoen). Het bedrijfsresultaat bedraagt 75,9 miljoen gulden (1997: 74,0 miljoen). De concerndirectie van PinkRoccade verwacht mede op basis van de behaalde resultaten in 1998 en de vooruitzichten van 1999 een geslaagde beursgang. ABN AMRO Rothschild is aangesteld als global coordinator van de beursgang van PinkRoccade. Tevens is met de aandeelhouder een overeenkomst bereikt over een door de medewerkers verlangde werknemersparticipatie.

PinkRoccade heeft in 1998 haar activiteiten in de kernmarkten: financiële dienstverlening, industrie, gezondheidszorg, centrale en decentrale overheid verder weten uit te breiden. In de financiële sector vond de grootste omzettoename plaats, de omzet steeg met 27 tot een aandeel van 23 in de totale omzet van PinkRoccade. Het aandeel in de omzet vanuit de centrale overheid nam toe met 9, waarmee het aandeel van de oorspronkelijke thuismarkt uitkomt op 34. De activiteiten van PinkRoccade in het buitenland beslaan 3 van de totale omzet. Werkmaatschappij Pink Elephant heeft vorig jaar de vestigingen in Toronto en Sydney verder uitgebreid en heeft begin dit jaar een vestiging geopend in Chicago. Voor 1999 wordt minimaal nog één vestiging in de USA verwacht.

Unieke collectie
PinkRoccade is een werkgever die ernaar streeft haar medewerkers alle ruimte te geven zich te kunnen ontplooien. In het in 1998 gestarte career development programma neemt het stimuleren van initiatieven en het werken vanuit zelfstandigheid een belangrijke plaats in. Ook in 1998 is circa 10 van de totale loonsom besteed aan opleiding, training en vorming van de medewerkers.

Millennium
De concerndirectie spreekt het vertrouwen uit dat de software waarvoor PinkRoccade geacht wordt de verantwoordelijkheid te dragen, adequaat is voorbereid op de millenniumovergang.

Vooruitzichten
In 1998 heeft PinkRoccade grote inspanningen verricht om de onzekerheid weg te nemen over de beursgang en de daarmee samenhangende toekomst van de organisatie. Mede daarom heeft het concern vorig jaar de basis gelegd voor een organisatie die nog sterker uitdrukt waarvoor zij staat: PinkRoccade. Een bedrijf met twee eigen labels die ieder hun specialisme hebben. Pink Elephant verricht voor haar klanten al die werkzaamheden die gerelateerd zijn aan het beheer van IT-infrastructuur én het verwerken van informatie. De Roccade-bedrijven houden zich voornamelijk bezig met het bouwen, beheer & onderhoud en vernieuwen van software-applicaties.

PinkRoccade is een unieke verzameling van mensen, gecommitteerd aan het succes van haar opdrachtgevers. De concerndirectie van PinkRoccade streeft naar een succesvolle beursgang zodat er nog meer ruimte komt voor groei en ondernemerschap.

De 4.900 medewerkers van PinkRoccade Atribit, Roccade Civility, Roccade Finance, Roccade Industrious, Roccade Public, Everest, FAIR, Megaplex, Pink Elephant, en RocCare vormen samen PinkRoccade nv.

Deel: ' Cijfers 1998 goed vertrekpunt beursgang PinkRoccade '
Lees ook