ING Groep


Nieuws Kwartaalcijfers

Persbericht eerste zes maanden 1999


Perscontacten: tel. 020 - 541 5446
Investor relations: tel. 020 - 541 5462

Amsterdam, 26 augustus 1999


* AANZIENLIJKE STIJGING OPERATIONELE NETTOWINST EERSTE HALFJAAR 1999: + 20%

* UITZONDERLIJKE NETTOWINSTSTIJGING: + 90% VANWEGE VERKOOPOPBRENGSTEN LIBERTEL EN NATIONALE INVESTERINGSBANK
* VERHOOGDE WINSTVERWACHTING 1999: STIJGING OPERATIONELE NETTOWINST MET 35 À 40%


Operationele nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 839 958 1.849 2.111 14,2
- bancaire activiteiten 507 661 1.117 1.457 30,4 Operationele nettowinst 1.346 1.619 2.966 3.568 20,3 Bijzondere posten 397 1.693 875 3.731
Nettowinst 1.743 3.312 3.841 7.299 90,0

Per gewoon aandeel:
Operationele nettowinst 1,45 1,69 3,20 3,72 16,6 Nettowinst 1,88 3,46 4,15 7,62 84,0
Interimdividend 0,59 0,63 1,30 1,39 6,8

(in miljarden) 31 december
1998 30 juni
1999 31 december
1998 30 juni
1999
Balanstotaal 394,9 445,4 870,3 981,5 12,8
Eigen vermogen 29,1 31,8 64,1 70,1 9,4* De operationele nettowinst is aanzienlijk gestegen met 20,3% naar EUR 1.619 miljoen. Inclusief de bijzondere posten (1998: Libertel, Kredietbank en NCM; 1999: Libertel en NIB; voor specificatie zie bijlage 2c) stijgt de gepubliceerde nettowinst met 90,0% tot EUR 3.312 miljoen.

* De operationele nettowinst uit verzekeringsactiviteiten vertoont (met name bij het Nederlandse bedrijf) een goede stijging met 14,2% tot EUR 958 miljoen. De gepubliceerde nettowinst stijgt met 127,2% vanwege de bijzondere baten in de eerste zes maanden 1999.
* De bancaire operationele nettowinst stijgt sterk met 30,4% tot EUR 661 miljoen, mede door de daling van de risicokosten (WVB-dotatie) met 24,3% tot EUR 340 miljoen en een winstbijdrage van Corporate & Investment Banking (ING Barings) van EUR 151 miljoen. De gepubliceerde nettowinst stijgt met 44,0% eveneens vanwege bijzondere baten.

* Er is geen aanleiding om voor het lagerenterisico over 1999 aanvullende voorzieningen te treffen. Bij de huidige renteniveaus is sprake van adequate voorzieningen.

* Het vermogen onder beheer heeft in de eerste zes maanden opnieuw een duidelijke stijging laten zien van 13,8% tot EUR 288,1 miljard.

* Op basis van de inzichten van vandaag en onder het voorbehoud dat zich in 1999 geen negatieve ontwikkelingen in de markt zullen voordoen, verwacht de Raad van Bestuur van ING Groep dat de operationele nettowinst over het gehele jaar 1999 zal toenemen met 35 à 40%, gezien de lage bancaire resultaten in het tweede halfjaar 1998. Inclusief de verkoopopbrengsten Libertel en NIB zal de nettowinst naar verwachting dit jaar 70 à 75% hoger uitkomen dan in 1998.


Groepsresultaat, balanstotaal en eigen vermogen, interimdividend en winstverwachting 1999

Verzekeringsactiviteiten

Bancaire activiteiten

Vermogensbeheer

Bijlage 1: Kerncijfers

Bijlage 2a: Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Bijlage 2b: Geconsolideerde winst- en verliesrekening, gesplitst naar verzekerings- en bancaire activiteiten

Bijlage 2c: Invloed incidentele posten op winstontwikkeling

Bijlage 3: Geconsolideerde balans

Bijlage 4: Geografische spreiding baten en resultaat voor belastingen

Bijlage 5: Per kwartaal voortschrijdende jaarresultaten, ontwikkelingen bancaire kredietverlening en overzicht belangrijkste valutakoersen

Bijlage 6: Aandeelhoudersinformatie

Bijlage 7: Downloaden Excel spreadsheets (2kc99.xls, 210 KB)

Bijlage 8: Downloaden van de kwartaalcijfers in Adobe Acrobat-formaat (2dekw99.pdf, 61 KB)


TERUG

Deel: ' Cijfers eerste zes maanden 1999 ING Groep '
Lees ook