Provincie Zeeland


Cijfers over provinciaal legionella-onderzoek

De Zeeuwse zwembaden hebben goed gereageerd op het verzoek van Gedeputeerde Staten gegevens te verstrekken over mogelijke legionella-besmetting. Gevraagd is technisch en bacteriologisch onderzoek uit te laten voeren. Het gaat vooral om bubble-baden en dergelijke en douches. Formeel is de provincie alleen toezichthouder op de zwemwaterkwaliteit, maar gezien de recente ernstige uitbraak van de veteranenziekte, is gevraagd om ook onderzoek te doen naar warmwaterdouches en dergelijke installaties waarin de legionella-bacterie kan voorkomen.

Alle zweminrichtingen in Zeeland zijn aangeschreven, 104 in totaal. Dit betreft zowel de gemeentelijke zwembaden, als de zembaden bij campings, hotels, sauna's en dergelijke. 22 hiervan hebben schriftelijk het resultaat gemeld van technisch en bacteriologisch onderzoek. 35 inrichtingen hebben laten weten dat er geen enkel onderzoek heeft plaatsgevonden en ook niet nodig is: men heeft namelijk geen 'met lucht geïnjecteerde baden' en ook geen warme douches.
Van 27 inrichtingen is bekend dat er inmiddels volledig onderzoek is uitgevoerd; de resultaten worden binnenkort overgelegd. Voorts hebben 13 inrichtingen beloofd het overzicht te completeren met technische hetzij bacteriologische gegevens.
Hierbij moet worden aangetekend dat enige vertraging in de levering van de cijfers ook wordt veroorzaakt doordat de laboratoria het momenteel zeer druk hebben met de legionella-bacterie.

Tenslotte heeft 1 inrichting uitsluitend technisch onderzoek uitgevoerd; 5 anderen beschikken alleen over bacteriologische gegevens; en 1 inrichting heeft geen enkel onderzoek gedaan.
Deze zeven worden momenteel door de provincie hierop aangesproken.

Tot nu toe is (zoals bekend) bij slechts één inrichting de legionella-bacterie aangetroffen: in de warmwaterdouches van het Sportfondsenbad in Vlissingen. Die zijn meteen gesloten en pas weer geopend na technische aanpassingen in het warmwatersysteem en nadat nieuw onderzoek had uitgewezen dat de zaak verholpen was.
Overigens betrof het hier een legionella-soort die niet de veteranenziekte kan veroorzaken.
(In totaal zijn er tientallen legionella-varianten; 1 à 2 daarvan kunnen de gevaarlijke veteranenziekte veroorzaken).

In overleg met andere provincies en met de inspectie volksgezondheid en milieu wordt bekeken op welke wijze het risico van legionella besmetting ook op de lange termijn zo veel mogelijk kan worden beperkt. Zo nodig zal dit leiden tot nadere eisen waaraan de zwembaden moeten voldoen. Voor nadere informatie: B. van Lange tel 0118 631967; Th. van Riet, 0118 631954

8 juli 1999; VdLinde; 0118 631399;51/99

Zoekwoorden:

Deel: ' Cijfers legionella-onderzoek Zeeuwse zwembaden '
Lees ook