Circulair ondernemen in de praktijk. Shiraz aan het woord


DORDRECHT, 20151127 -- Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt in veel bedrijfsvoeringen steeds meer aan de orde, mede doordat er een einde komt aan onze grondstoffen. Duurzaamheid wordt bereikt door middel van het minimaliseren van CO2 uitstoot, het gebruiken van groene energie en ondernemen met aandacht voor mens en milieu. Maar de keten van- grondstoffen winnen, gebruiken en weggooien-blijft.

Hoe kunnen we af van onze weggooi-economie?

Circulair ondernemen draait om het verlengen van de levensduur van producten en diensten in plaats van maximale productie. Dat voor het tot stand komen van circulaire producten een nieuwe visie en strategie nodig is, is onvermijdelijk. Circulaire producten kunnen bestaan uit biologisch materiaal, waardoor ze na gebruik of verbruik, terug kunnen stromen in de natuur. Een andere mogelijkheid is dat ze zo zijn ontworpen, dat de verschillende onderdelen herbruikbaar zijn of het product ( eventueel met een kleine toevoeging) een nieuwe functie kan krijgen.

Om een circulaire economie tot stand te laten komen dient er meer vraag en aanbod te ontstaan naar circulaire producten en is er dus een belangrijke rol weggelegd voor producenten en inkopers. Daarnaast is het van belang dat de producten terugkomen bij de bron, wat bewerkstelligd zou kunnen worden door een zogenaamd product-service systeem. Producten blijven hier eigendom van de fabrikant tot het einde van de gebruiksfase, waardoor de onderdelen daardoor makkelijker herbruikbaar zijn. 

Bent u klaar voor circulair ondernemen?

Of u nu levert, produceert of inkoopt, het verlengen van de levensduur van producten vraagt een andere mind-set. Een nieuwe strategie gaat gepaard met innovatie en investering, en dit is voor een middelklein bedrijf misschien moeilijker dan voor een producent. De eerste stap is gezet door de vraag neer te leggen bij je leveranciers. Welke mogelijkheden kunnen zij bieden, tijdens de levensfase van een product of het einde daarvan. 

Waarschijnlijk zal de verschuiving naar een circulaire economie langzaam plaatsvinden, maar u kunt alvast beginnen met een eerste stap te zetten in de goede richting. Wat zijn ontwikkelingen in een sector? Wat kan nu door u al geboden worden en wat op lange termijn? Hoe krijgen oude producten een tweede leven?

Circulair ondernemen in de praktijk.

Shiraz Office Furniture is een kantoor,- en project inrichter regio Rotterdam en probeert op deze ontwikkeling antwoord te bieden door een steeds duurzamer assortiment te kiezen. Hun missie is het adviseren en uitleg geven op het gebied van duurzaamheid, maar in de praktijk ervaart het bedrijf nog veel obstakels. 

'Helaas zijn onze fabrikanten en klanten er nog niet altijd aan toe', vertelt Noesjin Blazer, projectbegeleider bij Shiraz sinds 2010. “De overstap van bezitten naar gebruik van producten op basis van een contract, is nog onbekend terrein voor veel klanten. Gebrek aan kennis is de grootste oorzaak. Men voelt zich daarnaast afhankelijker en minder flexibel, dan bij een traditioneel koopcontract.”

Shiraz levert sinds 1994 kantoormeubilair van gerenommeerde fabrikanten. ‘We hebben langdurige relaties met onze fabrikanten, omdat ze innovatief zijn en een lange levensfase kunnen garanderen, maar de eerste stap is pas gezet als je eigen mind-set verandert. We proberen steeds te kijken hoe we de levensfase van producten kunnen maximaliseren, in plaats van ze direct te vervangen. Een volledig circulair assortiment bieden en meubels terugkopen is voor ons nog niet haalbaar, maar we proberen op ons niveau zoveel mogelijk te doen.”

Bij het ontwerpen van kantoorinrichtingen, adviseert SHIRAZ veelal gebruik te maken van gebruikte, biologisch afbreekbare en/of materialen op basis van recyclaat. Daarnaast biedt het bedrijf service voor het renoveren van kantoormeubilair, bijvoorbeeld door deze opnieuw te stofferen of spuiten.

‘Om de beste service te kunnen waarborgen, worden reparaties en garanties van onze producten bijna allemaal uitgevoerd door fabrikanten of ons eigen montageteam. Omdat we onze producten goed kennen en monteurs in eigen dienst hebben kunnen we blijven repareren, mocht er in de levensloop van het product iets vervangen moeten worden. Ook bieden we service contracten aan, waardoor we meer controle hebben hoe de producten onderhouden worden en in welke staat ze zijn. Daarnaast is bijna al het kwaliteitsmeubilair modulair, waardoor de losse onderdelen makkelijk vervangbaar zijn.’

Wel merkt het bedrijf op dat bij inkooptrajecten en aanbestedingen van overheidsinstellingen, er steeds vaker een vraagstuk naar circulaire producten en diensten is. ‘Ik ben heel blij met deze ontwikkeling, maar circulair gaat nog niet samen met extreem bezuinigen op inkoop. Het kost meer tijd en vooral arbeid en is daarom nog niet altijd de voordeligste optie. Als er meer vanuit de overheid wordt gestimuleerd, wordt circulair inkopen en voor bedrijven interessant en kunnen wij ook meer stappen zetten." 

Gelukkig zijn er al heel veel circulaire initiatieven, maar om de ontwikkeling sneller te laten gaan, zou ze graag willen praten met bedrijven, overheidsinstellingen, maar vooral met onderwijsinstellingen. Als je deze visie bij de nieuwe generaties aanleert, kunnen zij het straks toepassen in het bedrijfsleven en gaat het veel sneller. De aandacht moet van maximale afzet, naar duurzame innovatie en maximale service gaan, stelt Blazer.


Deel: ' Circulair ondernemen in de praktijk. Shiraz aan het woord '
Lees ook