Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire cross-border lease

Een publicatie bij het onderwerp Financiële verhoudingen

1 oktober 2001

Cross-border lease zit als volgt in elkaar. Een kapitaalgoed wordt door een Nederlandse partij voor een zeer lange periode verhuurd aan een buitenlandse (meestal Amerikaanse) investeerder, en vervolgens teruggeleased. De investeerder incasseert voor de investering een belastingvoordeel. Door de lease kan in de VS op het goed worden afgeschreven. Het belastingvoordeel wordt gedeeld met de Nederlandse partij.
Aanleiding voor deze circulaire is dat een aanbod van cross-border lease-constructies op de markt is gebracht, toegesneden op gebruik door gemeenten. De Tweede Kamer heeft vragen over het onderwerp gesteld. (Vragen van de leden der Tweede Kamer Pitstra en Vendrik aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Financiën en van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 22 juli 2001, nr. 2000112630, antwoord ontvangen 3 september 2001). De bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Financiën staan op het standpunt dat gemeenten en provincies zich om redenen van bestuurlijke, economische en juridische aard van het gebruik van deze en dergelijke fiscale constructies dienen te onthouden.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Circulaire cross-border lease voor gebruik gemeenten '
Lees ook